AL MEMBROJ DE TUTMONDA ĴURNALISTA ESPERANTISTA ASOCIO

2013.03.12, VilnoEn nia Asocio membras 131 ĵurnalistoj (amatoraj kaj profesiaj) el 41 landoj. Ĉu eblas iel kunvenigi almenŭ duonon de la membraro por demokratie solvi niajn demandojn? Juĝu mem! Kutime ni okazigas membrokunvenojn dum UK de UEA. Kaj jen, en UK-93 (Roterdamo) la membrokunvenon partoprenis 49 niaj membroj el 21 landoj. En UK-94 (Bjalistoko) 26 el 11 landoj. En UK-96 (Kopenhago) – 19 el 15 landoj. Dum UK-95 (Havano) kaj UK-97 (Hanojo) niaj kunvenoj ne okazis. Nur kelkope kunsidis esperantistoj ĵurnalistoj en Eŭropa Esperanto kongreso (2012, Galivo, Irlando). Porinforme – ĉi-jaran UK-98 (Rejkjaviko) intencas partopreni 26 esperantistoj ĵurnalistoj el 21 landoj.
Por levi la rolon de niaj estontaj, maloftaj kaj nemultenombraj ĵurnalistaj kunvenoj, ni devus rajtigi ilin pri decidopovo. Temus pri kunvenoj en kiuj partoprenas minimume 10 esperantistoj ĵurnalistoj el minimume 5 landoj kaj unu el ili estas membro de nuna aŭ de antaŭa TEĴA estraro. Ties decidoj akirus plenumodevon post la aprobo de funkcianta TEĴA estraro. La prezentita principo eniru la aktualan Reglamenton de TEĴA.
Mian proponon mi perezentas al prijuĝo de tuta nia membraro. Por simpligi la akcepton aŭ malakcepton de la propono ni ne kalkulu la voĉojn “por”, sed pritraktu la opiniojn “kontraŭ”. Do, se vi ne samopinias kun mi kaj proponas aliajn vojojn por laborigi nian Asocion prefere skribu ne al mi, sed esprimu vian opinion publike en nia retrevuo www.tejha.org.


Prezidanto de TEĴA Audrys Antanaitis, Litovio, audrys.antanaitis@inbox.lt

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA