Membrokunveno en Bjalistoko la 30-an de julio

Ĵaŭde la 30-an de julio, en la Bjalistoka Universala Kongreso de Esperanto, okazos la membrokunveno de Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio. Sube ni prezentas la tagordon de la kunveno.

LA TAGORDO
1.Registrigo. Enmanigo de membrokartoj;
2.Raporto de la Estraro;
3.Pridiskuto de ŝanĝoj en Etika kodo de teĵano. Voĉdonado por la Etika kodo;
4.Pridiskuto de proponataj eroj por la agoprogramo de TEĴA;
5.Decidoj pri aliĝa kaj membrokotizo (por estonta agoperiodo);
6.Aliaj demandoj.

Ĉiuj forestantaj membroj de TEĴA povas sendi (elektronpoŝte au skribe – pere de iu partoprenonto) sian konsideron pri diskutotaj demandoj au proponojn por ĉies pridiskuto. Tiujn membrojn ni enkalkulos en kvorumon de ĉestantoj de la kunveno.

Al partoprenontoj ni diras – ĝis la!, al ceteraj – fartu sukcese!

Audrys Antanaitis, prezidanto
Vytautas Ŝilas, ĝenerala sekretario

P.S. la e.p. adresoj:
audrys@ziniur.lt (prezidanto)
kalle@kniivila.net (viceprezidanto)
litovastelo@takas.lt (ĝenerala sekretario)

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA