FORPASIS MEMBRO DE TEĴA DONALD BROADRIBB (1933-2012)

Honora Membro de UEA, d-ro Donald Broadribb forpasis la 13-an de oktobro. Li naskighis en Usono sed ekde 1974 vivis en Australio. Broadribb studis filozofion, teologion kaj lingvistikon en Usono kaj Australio kaj psikanalizon en Svislando. Li esperantistighis en 1946 kaj membrighis en UEA en 1950. Li redaktis plurajn Esperanto-gazetojn: "Kristana Bulteno" en Usono en la 50-aj jaroj, "Nord-Amerika Esperanto-Revuo" (1959-62), "Biblia Revuo" (1964-72), "La Nigra Cigno" (bulteno de Esperanto-Ligo de Okcidenta Australio, 1980-88), kaj "Esperanto sub la Suda Kruco" (1989-2008). En 2008 li fondis la retrevuon "Mirmekobo" (mirmekobo.com), de kiu ghis oktobro 2012 aperis 21 numeroj. Kun G. Rust li kompilis "Terminaro de bibliaj studoj" (1973). En 1967 li kunfondis chirkau "Biblia Revuo" Internacian Asocion de Bibliistoj kaj Orientalistoj.Broadribb estis grava tradukisto. Krom du verkoj de Platono, "La respubliko" kaj "Kratilo" (la unua el kiuj gajnis la OSIEK-premion en 1995), li esperantigis "Alico en mirlando" kaj "Trans la spegulo" de L. Carroll, "La mirinda sorchisto de Oz" (L. Frank Baum), "Eposoj el Antikva Ugarito", "Mil naucent okdek kvar" (G. Orwell), kaj plurajn tekstojn el la Mortmaraj rulajhoj "Qumran". Amaso da artikoloj kaj tradukajhoj el lia plumo aperis en diversaj Esperanto-gazetoj ekde 1948. Broadribb estis membro de la Akademio de Esperanto (1972-81 kaj 1992-2001) kaj jughanto pri prozajhoj che la Belartaj Konkursoj de UEA (ekde 1995). Rekone pro liaj meritoj Australia Esperanto-Asocio donis al li la titolon "Fratulo" en 1996. En la 82-a UK en Adelajdo en 1997 li estis nomumita Honora Membro de UEA.Gazetaraj Komunikoj de UEA

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA