Claude Nourmont: Nova dumviva membro de TEĴA

Claude Nourmont

Claude NOURMONT naskiĝis en Rouen (Francio). Studis filozofion kaj psikologion en la universitato de Aix-en-Provence, magistriĝis pri filozofio, poste studis arthistorion en Parizo. Instruis filozofion. Poste zorgis pri licea biblioteko en Thionville ĝis emeritiĝo. Ekde 1976 loĝas en Luksemburgio.
Esperanton eklernis en 1964. Zorgis pri diversaj taskoj en la movado ekde tiam. Prezidanto de LKK por la UK en Montpellier en 1998. Estrarano de UEA 2004-2013.
Ĉefredaktoro de Le Monde de l’espéranto ekde 2004.
Kunlaboranto de Monato por la rubriko «Arto».
Vivdevizon Claude Nourmont neniam pripensis. Se tiun ŝi havus, ĝi estus Carpe Diem – Profitu la nunon!

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA