La estraro de TEĴA

PREZIDANTO: Audrys ANTANAITIS, Vilnius, LITOVIO
Literaturisto, vicprezidanto de Litova Ĵurnalista Asocio (LŽS), elsendoestro de populara radio-stacio "Laisvoji banga" (La libera ondo)

ĜENERALA SEKRETARIO: Vytautas ŠILAS, Vilnius, LITOVIO
Amatora ĵurnalisto, prezidanto de Litova Esperantista Ĵurnalista Asocio, ekde 2006 redaktoro de revuo „Litova Stelo“


ESTRARANOJ:


REDAKTORO DE RETPAĜO: Dmitrij ŜEVĈENKO, RUSIO
Ĵurnalisto (magistra disertaĵo – pri Esperanto-periodaĵoj), kunlaboranto de naciaj (rusiaj) kaj E-periodaĵoj, universitata instruisto pri retaj teknologioj por ĵurnalistoj


Stano MARČEK, SLOVAKIO
Eksredakktoro de „Esperantisto slovaka“, „Vegeterano“, „Heroldo de Esperanto“, redaktoro de la revuo „Esperanto“


Alfred SCHUBERT, GERMANIO
En sia propra entrepreno "Linguistisches Bureau" prezentas tradukajn kaj redaktajn servojn, verkas ĵurnalistajn tekstojn por gazetaro. Aktivis en Munkena E-klubo


Dieter ROOKE, SVISIO
Kunredaktoro de „Heroldo de Esperanto“, kunlaboras kun „Internaciisto“, aktivas en E-civito


Bengt NORDLÖF, SVEDIO
Sveda delegito ĉe la politika movado Europo Demokratio Esperanto, kunlaboras kun „La Espero“Por kontakti la estraron, uzu la kontaktforumularon.

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA