Kampanjo ĉirkaŭ la UK 2009

La gazetaro malofte raportas pri Esperanto, kaj kiam ili raportas, plurfoje ili raportas mise, kvazaŭ Esperanto estus io fuŝa, antikveca, mokinda.

Inter aliaj misaj informoj, ni legas ke Esperanto estas mortinta lingvo, kiun neniu parolas, ke Esperanto ne sukcesis iĝi la sola lingvo parolata en la mondo, ktp. Esperantistoj reagas al tiuj misaj raportoj por korekti la misinformojn, sed niaj reagoj ne atingas ĉiujn legintojn de la originaj raportoj.

La propedeŭtikeco, la paciga celo, la belstilo, precizeco kaj facileco de la lingvo, ŝajne ne estas interesaj faktoj publikindaj, laŭ la redaktoroj.

Sed estas interesa kaj raportinda fakto, kiu povus vekigi la intereson de la gazetaro de via regiono. Tio estas la fakto ke samlandano via vojaĝos eksterlanden al internacia kongreso, kie miloj da homoj el cento da landoj diskutos plurajn temojn, en unusola lingvo komprenata de ĉiuj.

Dum sia marta kunsido la estraro de UEA aprobis, ke estu restarigita la gazetara informkampanjo ĉirkaŭ la UK, kiun antau kelkaj jaroj sukcese realigis Brusela Komunik-Centro.

Ni bezonas la kunlaboron de ĉiuj esperantistoj. Tiel vi povos helpi nin:

- plusendi tiun mesaĝon kaj varbi kunlaborantojn;
- proponi efikajn manierojn realigi tiun kampanjon;
- kolekti datumojn pri lokaj ĵurnaloj;
- traduki modelajn gazetarajn komunikojn al via gepatra lingvo;
- sendi tiujn komunikojn al la loka gazetaro;
- kontroli la aperigon de artikoloj pri la UK.

Se vi povas helpi nin, bonvolu kontakti:

Barbara Pietrzak
ĜS de UEA, estrarano pri informado
<abpietrzak (ĉe) yahoo.com>

kun kopio al <emilio.cid (ĉe) uol.com.br>

Dankon,

Emilio Cid
San-Paŭlo
Brazilo

Modela teksto uzita en 2004

Forta VIALANDA partopreno ĉe la monda Esperanto-Kongreso en Pekino

Gazetara Komuniko. Inter XXX VIALANDANOJ estas atendataj por la 89a Universala Kongreso de Esperanto, kiu kunvenos fine de julio en ĉina ĉefurbo Pekino. La Esperanto-grandevento okazas de la 24a ĝis la 31a de julio 2004. Kompreniĝo inter la ĉirkaŭ 2000 partoprenantoj el 60 landoj inter si kaj kun la ordinaraj esperantlingvaj ĉinoj eblos - ankaŭ por VIAJLANDANOJ - sen interpretisto danke al Esperanto.

Ĉi tiu preskaŭ 120-jaraĝa planlingvo estas parolata en pli ol 100 landoj kaj estas tre facile lernebla. Ĉiujare la Universala Kongreso okazas en alia lando. [Opcia: VIALANDO povis jam entute [XX]-foje bonvenigi la kongreson. Lastan fojon 19XX - XXXX Esperanto-parolantoj partoprenis tiam en URBO.] La kongreso diskutos pri lingva egaleco kaj diverseco en la mondo.

Senpaga represo

Kontakto: VIALANDAASOCIO, STRATO, POŜTKODO, URBO, TEL, FAKSO, RETPOŜTO

Aldonaj informoj pri Esperanto: http://RETEJO DE VIA LANDA ASOCIO, [OPCIE RETEJO DE VIA NACILINGVA GHISDATE VERSIO[rimarko: kopiu adreson el: http://www.lingvo.org/xx/3/250]

VIAURBANO partoprenas Universalan Esperanto-Kongreson

1800 homoj el 60 landoj kaj VIAURBANO ne bezonas interpretisto.

Gazetara Komuniko. TT/MM/JJJJ. ANTAUNOMO FAMILIONOMO el VIAURBO iros ĉi-jare al la ĉina ĉefurbo Pekino por la 89a Universala Esperanto-kongreso de la 24a de julio ĝis la 31a de julio 2004. “Ni venas el pli ol 60 diversaj landoj, sed estas tre facile konatiĝi. Dank’ al Esperanto, ni ne bezonas interpretisto,” diras FAMILIONOMO. Jam de [NOMBRO DA] jaroj, FAMILIONOMO estas entuziasma esperantisto. “Mi havas amikojn tra la tuta mondo. En Pekino mi revidos ilin,” diras FAMILIONOMO kaj krome mi vizitos Ĉinujon kaj kontaktiĝos kun ĉinoj ĉie tra la lando nur per ĉi tiu lingvo kaj ne nur kun akompanantoj de turistoj.

La preskaŭ 120-jaraĝa planlingvo Esperanto renkontis kreskantan intereson dum la lastaj jaroj. Unu kialo estas la ĝia neŭtraleco fronte al la povo de la angla lingvo, sed antaŭ ĉio la eblecoj, kiujn la lingvo ofertas. “Esperanto estas parolata en ĉirkaŭ 120 landoj,” diras FAMILIONOMO. “Ĝi ne posedas komplikajn regulojn kun multaj esceptoj, kiujn oni devas parkerigi.” Por FAMILIONOMO unuavice gravas la praktika utilo de Esperanto. Ekzemple, ekzistas ‘Pasporta Servo’ - listo de Esperanto-parolantoj, kiuj gastigas aliajn Esperanto-geamikojn por senpaga tranokto.”

FAMILIONOMO intencas ANTAŬ/POST la kongreso vojaĝi tra Ĉinio kaj Azio. Dum unu semajno VIAURBANO debatos pri lingva egaleco kaj diverseco en la mondo. “Aldone la programo ofertas kulturajn kaj turismajn aranĝojn,” diras FAMILIONOMO. La VIAURBANO ankaŭ aŭskultos la noktajn koncertojn: “Mi ŝategas rok- kaj popmuzikon en Esperanto.”

Tiu ĉi komuniko povas esti senpage represata ankaŭ kun redakciaj ŝanĝoj. Pli da informoj pri la kongreso kaj Universala Esperanto-Asocio: http://www.uea.org, http://www.uea.org/kongresoj/uk_2004.html

Volonte vi povas ekkontakti ANTAUNOMO FAMILIONOMO kaj inviti al persona intervjuo: ANTAUNOMO FAMILIONOMO, STRATO, POŜTKODO, URBO, TEL, RETADRESO

Kontakto: VIALANDAASOCIO, STRATO, POŜTKODO, URBO, TEL, FAKSO, RETPOŜTO, http://HEJMPAĜO DE VIAASOCIO. Aldonaj informoj pri Esperanto: RETEJO DE VIA NACILINGVA GHISDATE VERSIO [rimarko: kopiu adreson el: http://www.lingvo.org/xx/3/250]

[Fino]

Komentoj

LKK de la 94.Uk en Bjalistoko informas la eksteran mondon per komunikoj.
La unuan ni sendis en januaro 2009 i.a. al ĉiuj akredititaj en Pollando eksterlandaj ĵurnalistoj. En ĝi ni priskribis ĝenerale la ideon de UK-oj kaj precize la 94. UK -n en Bjalistoko.
La duan, senditaj jam al konkretaj personoj, vi povas legi ankaŭ sur la paĝo de la LKK http://www.94uk.bialystok.pl
Ĉiuj lokaj kaj kelkaj landaj (TVP, PAP,Gazeta Wyborcza) amaskomunikiloj deklaris kunlaboron kaj fakte ili ofte informadas pri progresoj de la organizado

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA