E-ĴURNALISTO PRIZORGOS LITOVAN LINGVON EN PUBLIKA AREO

Audrys Antanaitis
Litova Sejmo (parlamento) asignis al konata litova ĵurnalisto Audrys ANTANAITIS, vicprezidanto de TEĴA, kaj vicprezidanto de Litova Ĵurnalista Asocio, redaktoro de patriota reteja novaĵa portalo “Alkas.lt” la prezidantan postenon en la Ŝtata Komisiono de Litova Lingvo (VLKK). La posteno estas preskaŭ samgrava kiel posteno de registara ministro. La komisiono zorgas pri prestiĝo de la litova lingvo, uzado de litova lingvo en publika medio, estas rajtigita solvi demandojn pri normigado kaj kodigo de la lingvo, traktas kaj aprobas vortarojn, konfirmas ŝanĝojn de fremdlingvajn neologismoj al litovaj ekvivalentaĵoj, prizorgas uzadon de la ŝtata litova lingvo en la landaj ŝtataj institucioj, eldonejoj, redakcioj, prezentas projektojn ligitajn kun la lingvopolitiko k.t.p. La kazo, kiam prizorgi la uzadon kaj la evoluon de nacia lingvo oni komisias al esperantisto estas, verŝajne unika en la historio de E-vivo.
La samideano A. Antanaitis en 1982 finis studojn pri litova lingvo, literaturo kaj ĵurnalistiko en Vilna Universitato, dum kelkaj jaroj direktoris en lernejo, laboris en la Instituto de Litova Lingvo kaj Literaturo. Poste, li dum longa tempo estris en la Ministerio de Kulturo kaj Klerigado la Fakon pri kontaktoj kun eksterlandaj litovoj. Ekde la jaro 2000 A. Antanaitis iĝis radioĵurnalisto kaj laboris en Televidoj kaj Radiofoniaj stacioj. Tie li gvidis konversaciajn elsendojn laŭ aktualaj temoj kulturaj, historiaj, ekonomiaj kaj politikaj. En la jaro 2004 Litova Prezidento lin honoris per la ordeno “Pro meritoj antaŭ Litovio”. En 2006 Usonaj litovoj atribuis al li titolon “Ĉampiono de Praveco” – pro longjara klerigado de la socio pri juraj demandoj. Pro la agado en konsciigo kaj respektigo de litova historio la Reĝa Unio de Litovaj Nobeloj prezentis al li la medalon “600 jaroj por Grunvalda batalo”. En 2016 Litova Sejmo “Pro socia agado por bono de la ŝtato, disvastigo de civitismo kaj demokratio” honorigis s-non A. Antanaitis per memormedalo de vekistino Gabriela Petkevičaite-Bitė “Servu al Litovio”. La ŝtataj honorigoj kaj la asigno de ministro-nivela posteno por A. Antanaitis estas pruvo, ke vera esperantisto povas (kaj devas!) esti ankaŭ vera patrioto de sia lando. Fine, Audrys Antanaitis estas esperantisto ekde 1999, estas vicprezidanto de Litova E-Asocio, partoprenis en kelkaj Universalaj kongresoj de Esperanto.

Vytautas Šilas, Ĝenerala sekretario de TEĴA

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA