Iniciatoj kaj sinproponoj bonvenas

Antaŭ unu jaro en Vilno, dum la unua mondkongreso de esperantistaj ĵurnalistoj kun pli ol 180 aliĝintoj el 37 landoj, estis iniciatita la refondo de Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio TEĴA. Formale la asocio estis refondita en Roterdamo, en julio 2008. En Roterdamo estis ankaŭ aprobita la nova statuto de TEĴA.

Laŭ la decido de la Roterdama kunveno, en oktobro 2008 al oficialaj instancoj de Litovio estis transdonitaj registraj dokumentoj de TEĴA. Post multaj formalaĵoj, fine de decembro 2008 TEĴA iĝis la unua internacia organizaĵo kun ĉefsidejo en Litovio. Tio signifas ankaŭ, ke TEĴA - ŝajne unuafoje dum sia ekzisto - estas oficiale registrita kiel jura persono. TEĴA nun havas pli ol cent membrojn en kvardeko da landoj.

La sekva membrokunveno de TEĴA okazos dum la Universala Kongreso de Esperanto en Bjalistoko. Laŭplane la kunsido okazu ĵaŭde la 30-an de julio 2009, tamen la definitiva dato povos esti fiksita nur post kiam la Centra Oficejo de UEA konfirmos la haveblon de salono en tiu tago.

Dum la kunsido estos prezentita raporto de la estraro, okazos diskuto pri proponataj aktualigoj de la Etika kodo, kaj antaŭ ĉio la membroj havos la eblecon doni siajn opiniojn kaj proponojn pri la estonta agado de la asocio.

La definitiva tagordo de la kunsido estos disponigita al la membroj dum junio, sed jam nun ĉiuj dezirantoj estas tre bonvenaj proponi konkretajn agadojn, pri kiuj TEĴA laŭ ili devus okupiĝi. Plej oportune estas tion fari, uzante la komentokampon sub ĉi tiu afiŝo. Bonvolu konsideri, ke plej grandan ŝancon realiĝi havas proponoj, por kiuj vi mem pretas aktive labori.

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA