Membroj de TEĴA partoprenis la Italan Kongreson

Ĉijare la Italan Kongreson partoprenis 6 membroj de TEĴA el 5 landoj.

Konata esperantisto kaj membro de TEĴA Renato Corsetti sendis kelkajn frazojn pri la ĉefaj trajtoj de la Itala Kongreso en Sicilio:

* sukcesa kongreso el la vidpunto de aliĝintoj (pli ol 300 el pli ol 30 landoj).
* granda varmo kaj granda maro (nordeŭropanoj venis al sia ideala ferio).
* multegaj ekskursoj al la multegaj grekaj, arabaj, ktp. kulturaĵoj de Sicilio.
* amasego da Esperanta muziko en la ĉefa placo por la neesperantistoj. Ĉiuvespere estis aliaj grupo. Mi citu Jomo-m, Kajto-n, Kim-on kaj multaj aliaj, kiujn mi ne citos.
* amaso da propagando en la urbo (kun donado de la nomo "Via dell'esperanto" al strato de la historia centro de la urbo.
* multaj prelegoj kaj kursoj (interalie tiu subtenita de Europaj Instancoj en la kadro de la projektoj Grundtvig.
* kursoj de Esperanto je ĉiuj niveloj
* kurso pri iunstruado de Katalin Kovats kaj KER-ekzamenoj
* granda rekono fare de la urbo mem
* malgranda rekono de la eklsterurbaj italaj instancoj.

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA