Esperantistoj ĵurnalistoj en Irlanda realo

Gvidantoj de TEĴA en 2012 optimisme kaptis la okazon kunvenigi siajn gekolegojn en la lando, kiu defias hegemonon de la angla, la lingvo pretendanta esti tutmonda. En Irlando do. Optimisme, ĉar la UK de Esperanto devis okazi en fora, ne tre simple atingebla, Vjetnamio kaj la plimulto de nia membraro estas ja eŭropanoj. Ŝajnis bonŝanco, ke sian vican kongreson ĉi-jare anoncis Eŭropa Esperanto-Unio (EEU). Ni do agitis niajn gekolegojn ĵurnalistojn – venu la kongreson en la ĉarma irlanda urbo Galivo (Gaillimh/Galway)! Aliĝis ĝin ne multaj – nur 11 el 8 landoj. Supozeble decidis tio, ke Irlando estas unu el la plej multekostaj landoj de Eŭropo. Kare kostis tranoktado kaj manĝado. Ni venis ne multaj, tamen dirite – gravas ne kvanto, sed kvalito. Okazu la ĵurnalista kunsido ne nur hejmece, sed ankaŭ produktive!
La kongreso de EEU pasis en luksa hotelo “Ardilaun” en pli ol duonhora iro for de la malnova urboparto de Galivo. Nenio en la urbo mem kaj dum la laŭvojo aŭguris pri Eŭropa (!) kongreso. Nur soleca E-standardo senzorge fiksita ĉe la hotela trotuara barilo ... La ekstere kaŝecan impreson de la kongreso glatigis la kongresa inaŭguro: oni kantis eŭropan homnon en Esperanto, parolis urbestrino de Galivo, estis tralegita skriba gratulo de Irlanda Prezidanto Michael D.Higgins.
Nia ĵurnalista kunveno, ho ve, koincidis kun fermita (!) kunsido de EEU aktivuloj (tri el ili estas membroj de TEĴA). Koincidis la kunveno ankaŭ kun traurba ekskurso. Kelkaj niuloj preferis ekskursi ... Rezulte, la tagorda ĵurnalista kunveno transformiĝis al vere hejmeca rondsido. Komence – en la anoncita salono, baldaŭ poste ĉe bieruma tablo en la hotela kafejo.
La ĉeftemo de nia konversacio estis strukturo kaj enhavo de la renovigata retpaĝo de TEĴA www.tejha.org Oni principe subtenis la renovigon, kiun entreprenas la moskva estrarano de TEĴA Dima Ŝevĉenko.
Prezidanto de TEĴA Audrys Antanaitis (Litovio) substrekis, ke la asocia retpaĝaro devas esti spegulo de niaj ĵurnalistaj aktivecoj ĝenerale. Li rimarkis, ke ni ja estas tre dissemitaj tra la mondo sen reala ebleco pli-malpli ofte renkontiĝi kune. La retpaĝo prezentas al ĉiuj ni la virtualan okazon esti kune. Nia membraro eluzu la retpaĝon por montri vivosignon pri si.
Vytautas Šilas (Litovio) insistis pri tio, ke la retpaĝo devus celi ne nur esperantistajn, sed ankaŭ nacilingvajn kolegojn.
Paŭlo Gubbins (Britio) subtenis la ideon, ke en la retpaĝo aperu ankaŭ nacilingva informa materialo, sed tamen limigita al sinprezentiĝo de TEĴA mem. Li opiniis inda ĉapitro “El E-gazetaro”, kie aperu resumaj prezentoj de atentindaj artikoloj kun indiko de la fonto.
Renato Korsetti (Italio) opiniis, ke artikoloj el E-gazetaro devus publikiĝi laŭeble plenaj, sen mallongigoj. Laŭ li, la retpaĝo estu en konstante perfektiga stato.

Peter Baláž (Slovakio) petis tempon por pripensado kaj promesis sen longa prokrasto prezenti siajn konsiderojn retpoŝte.
Laŭ la komuna opinio la redaktoro de la retpaĝo devus antaŭvidi oportunan manieron laŭ kiu membroj de TEĴA (nur tiuj!) povu reagi al retpaĝe aperigita materialo. La retpaĝo www.tejha.org iĝu reala ligilo inter gvidantoj kaj ceteraj membroj de TEĴA.
Fine, la ĵurnalista renkontiĝo en Irlando starigis la demandon pri sekvontjaraj kunvenoj de esperantistoj ĵurnalistoj. Ĝis nun niaj la pli multenombraj kunvenoj okazadis dum UK-oj de Esperanto (Roterdamo, Bjalistoko, Amsterdamo). Ĉu ni sukcesos kolektiĝi Rejkjavike en Islando kaj poste Bonaere en Argentino? Ĉu por kunveni ni povus eluzi iun eŭropolandan E-aranĝon (ekzemple, en Pollando aŭ Germanio)?


Vytautas Šilas, ĝenerala sekretario de TEĴA
Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA