ANTAŬ LA MEMBROKUNVENO 2015

Karaj gekolegoj, post du monatoj, dum la jubilea UK en Lilo, verŝajne la 27-an de julio, okazos la Elekta Ĝenerala Membrokunveno de TEĴA. La ĉefa tasko de la kunveno estos elekto de nova Prezidanto kaj nova Estraro (novaj Ĝenerala sekretario, vicprezidantoj k.c.). La Statuto de TEĴA determinas la 3-jaran oficperiodon, sed ne limigas kadencofojojn. Ni, tamen, opinias nian oficon de Prezidanto kaj Ĝenerala sekretario dukadence sufiĉa. Ni proponas, ke vi jam nun pripensu viajn kandidatojn por ĉi tiuj postenoj, por la estraro ĝenerale. Estus bone, se la kandidatoj mem, aŭ iliaj kandidatigantoj anoncus tion en nia retėjo www.tejha.org.
Laŭ la Statuto la membroj devas pagi difinitan membrokotizon. La 22-an de julio 2013 membrokunveno de TE ĴA en Rejkjavika UK unuanime decidis enkonduki la membrokotizon 15 (dekkvin) eŭroj por tri jaroj (ekde 2013) kaj dumvivan membro-kotizon 99 (naŭdek naŭ) eŭroj. Bedaŭrinde, sed la kotizojn pagis nur malpli ol triono de la membraro. La pagoj ĉiam eblas: al nia UEA konto ttmj-f (kun indiko – membrokotizo), al nia banka konto en Swedbank (vidu sube), kontante en UK (dum la movada foiro, antaŭ aŭ post la Membrokunveno).
Laŭ la Statuto ĉiu membro (paginta la kotizon!) rajtas ricevi membrokarton (kiu prezentas diversajn avantaĝojn). Por ricevi la membrokarton vi devas anonci la deziron al Ĝenerala sekretario (ankaŭ sendi al li vian portretan foton ne malpli ol 200 kB grandan kun ne malpli ol 600x700 rastrumeroj, dpi). Membroj el la landoj (ekz., afrikaj) kun tre mizera vivnivelo povas esti liberigitaj de la kotizopago kaj ricevi la membrokarton senkotize.
La reorganizita TEĴA en la jaro 2008 havis 64 membrojn el 33 landoj. Nun en TEĴA estas registritaj 137 membroj el 41 landoj de 5 kontinentoj. Estas, tamen, landoj kun bona E-movado, kie ni havas eĉ ne unu membron (Israelo, Kanado, Korea Respubliko, Vjetnamio). Estas fortaj landoj en kiuj ni havas nur po 1-2 membrojn (Argentino, Aŭstralio, Britio, Bulgario, Hispanio, Japanio, Kubo). Nur unu membron ni havas Afrike (en Ganao). La eblecoj por kresko kaj vastiĝo de TEĴA estas do evidentaj.
Kaj laste. Eĉ 49 niaj membroj el 20 landoj aliĝis la UK-100. Vere, neniam ĉiuj kongresantaj membroj partoprenas en niaj membrokunveno (ho, ve!). Tial ĉiuj aliĝintoj memoru, ke post la kunsido okazos komuna fotiĝo kun nova Estraro de TEĴA. Venu almenaŭ al la fino de la kunveno por fotiĝi kune!

Audrys Antanaitis, Prezidanto de TEĴA, audrys.antanaitis@inbox.lt
Vytautas Šilas, Ĝenerala sekretario de TEĴA, vilnastelo@yahoo.lt

P.S. La datenoj de nia banka konto en Vilnius (Litovio):

1. Titolo de ricevonta organizaĵo: Tutmonda Esper- Jhurnalista Asocio
2. Identiga kodo de ricevonta organizaĵo (TEĴA): 302290854
3. Titolo de priserva banko: Swedbank AB
4. Bankokonto de ricevanto (TEĴA) : LT74 7300 0101 1337 9793
BIC: HABALT22

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA