Kvin membroj partoprenis TEĴA-kunsidon

La 27an de junio – 3an de julio 2010 en la nordorienta urbo de Litovio Visaginas okazis E-aranĝo, la 46-aj Baltiaj Esperanto Tagoj. Estis anoncite, ke dum la aranĝo okazos kunveno de esperantistoj-ĵurnalistoj. TEĴA nun havas 110 membrojn en 38 landoj, tamen nur sep el ili venis al Visaginas kaj por la kunveno – nur kvin. Malgraŭ tio, la kunveno okazis.

Ĝenerala sekretario de TEĴA Vytautas Šilas (Litovio, Vilno) prezentis historion de TEĴA, kiu komenciĝis jam en 1946 kaj kiu havis eĉ kvin reorganizojn. La lasta komenciĝis dum la Tutmonda Kongreso de Ĵurnalistoj-esperantistoj en Vilno (2008) kaj finiĝis en 2009 dum UK en Roterdamo. La organizaĵo kiel jura persono estas registrita en Vilno (2009). Laŭ la statuto ĝi rajtas kaj povas agi en tre multaj sferoj.

Por realigo de agoeblecoj mankas nur aktiveco de la membraro. En la kunveno pri eblaj ontaj aktivecoj de TEĴA parolis redaktoro de la revuo „Esperanto“ Stano Marček, vicprezidanto de UEA Claude Normont, unu el la gvidantoj de la fama retejo E@J Peter Balaž, latva aktivulo Aivars Kalninš, litova pedagogo Algimantas Piliponis. La resuma konkludo estis: aktiva TEĴA povus multe kontribui la komunan aspiron pri diskonigo de Esperanto. Por informiĝi pri TEĴA venis 19 BET-anoj. Sekve pri ĵurnalista agado interesiĝas sufiĉe multaj esperantistoj.

Audrys Antanaitis, prezidento de TEĴA kaj V. Šilas havas ideon pri aperta 3-taga kunsido de TEĴA-estraro en iu alloga loko de Litovio januare aŭ februare. Por partopreni la kunsidon ni invitus ankaŭ kelkajn kromajn interesiĝintajn membrojn de TEĴA. La partopreno (loĝado kaj manĝado) estus senpaga; la venontoj devus kovri nur siajn vojaĝelspezojn. Por efektivigi tion ni serĉas subvencian subtenon de iu entreprena kompanio. Vi deziru al ni, ke ni sukcesu en tio. Kaj ne nur.

Proponu al A.Antanaitis, la prezidanto kaj Kalle Kniivilä, la vicprezidanto viajn pridiskuteblajn demanojn, viajn sinproponojn por efektivigo de iuj aktivecoj. Vi ja certe konsentos, ke kun kiuj faroj TEĴA venos al la raporta-elekta ĝenerala kunveno sekvantjare en Kopenhago dependas ne nur de la estraranoj.

P.S. Malpli ol duono de la membroj mendis kaj ricevis plastajn membrokartojn (kun validomarko). La kartoj estas uzeblaj por ĵurnalistaj akreditiĝoj. La malhavuloj mendu por vi membrokartojn ĉe mi.

Vytautas Šilas
Ĝenerala sekretario de TEĴA

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA