Somerumis litovaj ĵurnalistoj

Maje 2013 okazis dutaga, jam la 6-a Tendaro-seminario de litovaj esperantistoj ĵurnalistoj. En vilaĝa somerumejo ĉe la sudorienta litova urbeto Aukštadvaris kunvenis amatoraj kaj profesiaj ĵurnalistoj, aliaj kunlaborantoj de amaskomunikiloj. Dominis amatoroj – tiuj kiuj foj-foje publikigis ion en nacia aŭ E-gazetaro. Ĉiujn ili unuigis inklino al ĵurnalismo kaj Esperanto. Kvinopoj venis el urboj Kauno kaj Panevėžys, unu – el Šiauliai, ceteraj el Vilno. Entute 35 personoj. Prezidanto de TEĴA kaj viceprezidanto de Litova Ĵurnalista Asovio Audrys Antanaitis eluzis la emon de Negoca Parko „Gariūnai“ al mecetaneco de diversaj kulturaj iniciatoj. Rezulte la partoprenintoj de nia tradicia aranĝo devis alpagi nur ĉirkaŭ duonon de la reala estado en la somerumejo.
La levon de inaŭgura de E-standardo akompanis aklamoj: “Per Esperanto por amikeco kaj kunlaboro!”. Dum la malfermo, ni honorigis la prezidanton de Vilna Esperantista Societo Algimantas Piliponis (membro de TEĴA). Pro la duobla jubileo – 70-jariĝo kaj 30-jara rezervo ĝis la 100-jariĝo!
Kiam spertaj esperantistoj pridiskutis E-situacion en Litovio la novicoj samtempe partoprenis lecionon de Esperanto, kiun donis veterano Vitas Šilas. La plej atendata programero estis priesperanta kvizo, kiun en litova lingvo gvidis konata litova verkisto Jeronimas Laučius (kelkaj liaj verkoj estas tradukitaj kaj publikigitaj en Esperanto!).

Nia tendaro-seminario, samkiel la antaŭaj, enhavis programeron celitan al altigo de ĵurnalista kompetenteco. Jen okazis leciono pri fotado, kiun oferis spertulo pri arta fotado, amiko de Esperanto, kunlaborinto de la revuo “Litova Stelo” Stasys Paškevičius. La leciono elvokis grandan interesiĝon.
Oni diras, ke nenio pli familiigas homojn ol la komuna manĝopreparo, komuna manĝado kaj komuna kantado. Post traĝuo de banejo ni rostis ŝaŝlikojn, kuntrinkis bieron kaj kunkantis. Dum la vesperumo ĉiuj kantis nur en Esperanto. Dum la antaŭaj tendaroj-seminarioj la kantadon gvidis Vida Čojienė, la edzino de litoviĝinta korea esperantisto ĵurnalisto Taesok Čojus. Ĉi-jare ŝi devis esti for, tial Vitas Šilas dum du semajnoj penis restarigi sian gitarumkapablon. Ŝajne sukcese, ĉar oni kantis longe kaj kontente.
Ba, la kunestadon kronis 4-kilometra piedekskurso al mitologia geologia aŭ meteora fenomenaĵo – ronda 40 metrojn profunda “Diabla kavo”. Cetere, ĝi eniras la liston de 100 plej protektataj Eŭropaj memorigaĵoj.
Ĉe la solena fermo ni interkonsentis: serkva, la 7-a tendaro de litovaj esperantistoj ĵurnalistoj okazos samloke en majo de 2014.


Vitoldo


Fotoj (alklaku por pligrandigi)

Klarigoj de fotoj


1.Inaŭgura Amika rondo. 2. Iniciatinto de ĵurnalistaj tendaroj A.Antanaitis. 3.E-lecionon gvidas V.Šilas. 4. Prezidanto de Vilna E-societo A.Piliponis kun verkisto J.Laučius. 5. E-kvizo. 6.Redaktorino de retgazeto “Revulo” V.Kulikauskienė kun filino Dovilė. 7. Fotadon instruas S.Paškevičius. 8.Ni manĝas kaj trinkas ... 9. Prezidanto de E-klubo „Juneco“ M.Dilba. 10. Vesperiĝas. 11. Gitarumas V.Šilas. 12.Kantado de E-kantoj. 13. Descendo en Diablan kavon. 14. Partoprenintoj de la tendaro seminario (ne ĉiuj). 15.Tendara loko.

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA