MEMBROJ DE TEĴA JUBILEOS

Diversgrade gravajn naskiĝtagojn solenos nia ĵurnalista kolegaro en la jaro 2012. Notu la datojn por vi kaj poste eluzu eblan okazon por gratuli ilin! Mi mem jam anticipe deziras al la solenontoj: ek vigle al solidaj jubileoj!

 1. Dae Suk CHOI (Taesok Choe), 16-02-1962, Litovio, 50.
 2. Salam Shany MIAN, 16-02-1962, Pakistano, 50.
 3. Betty CHARTERJE, 01-03-1942, Danio, 70.
 4. Bernhard WESTERHOFF, 30-03-1962, Germanio, 50.
 5. Julija ANTANAITIENĖ, 16-04-1982, Litovio, 30.
 6. Yenovk LAZIAN, 16-05-1962, Germanio, 50.
 7. Danutė STATKUVIENĖ, 04-06-1957, Litovio, 55.
 8. Peter KÜHNEL, 05-06-1947, Germanio, 65.
 9. Vytautas ŠILAS, 29-06-1937, Litovio, 75.
 10. Lászlo SZILVÁSI, 30-06-1957, Hungario, 55.
 11. Bengt NORDLÖF, 20-07-1937, Svedio, 75.
 12. Marian ZDANKOWSKI, 18-09-1947, Pollando, 65.
 13. Halina KOMAR, 18-10-1937, Pollando, 75.
 14. Margarita ŽELVE, 24-10-1962, Latvio, 50.
 15. Jill GUBBINS, 20-11-1982, Britujo, 30.
 16. Venelin MOTEV, 02-12-1942, Bulgario, 70.

Prezidanto de TEĴA Audrys Antanaitis

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA