Gratuloj okaze de la nova jaro


Vilno, januaro 2013

Karaj gekolegoj,

Volu akcepti mian sinceran gratulon pro la veno de la jaro 2013. Ĝi aperis por ni, ĵurnalistoj, kun novaj siaj defioj, novaj ebloj kaj novaj ŝancoj. Ni eluzu tion ĉi!
La ĵuspasinta jaro 2012 manifestiĝis per la 125-a vivojaro de la internacia lingvo Esperanto, kies adeptoj ni ja estas. Sendube, multaj el vi laŭeble uzis la okazon profesie diskonigi la jubileon, informi pri ofertoj kaj aplikoj de Esperanto. Ankaŭ por nia Asocio la jaro estis bonŝanca – ni ne nur atingis la membronombron 125, sed superis ĝin!
Ne havante eblon renkontiĝadi ofte kaj grandnombre, ni almenaŭ kelkope kuniras dum diversaj internaciaj E-renkontiĝoj. Estis tiel pasintjare. Tiel estos ankaŭ ĉi-jare! Kiam kaj kie – dependas de viaj proponoj.
La misio de ĵurnalisto estas profesia kaj objektiva publikigo de novaĵoj, analiza retrorigardado de eventoj. Ĉu ni taŭge plenumadis nian mision? Ni konstatu – ne ĉiam... Sukceson al vi en plenumado de la ĵurnalista rolo! Raportu eĉ kurte pri rezultoj de via ĵurnalista agado surpaĝe de nia www.tejha.org ! Estu la tasko por vi almenaŭ unufoje dumjare tie elmontri vian vivosignon. Mi deziru al vi kreivon, iniciatemon kaj bonfarton en 2013!


Kolege via,
Aŭdrys Antanaitis, Prezidanto de TEĴA

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA