REJKJAVIKAJ DECIDOJ

La 22an de julio 2013 sub gvido de TEJxA prezidanto Audrys Antanaitis okazis membrokunveno de kongresantaj ĵurnalistoj. Dek membroj de TE ĴA (el 8 landoj) unuanime
decidis:


1. Plilongigi la mandaton de la Estraro de TEĴA ĝis la jaro 2015.
2. Enkonduki membrokotizon al TEĴA: 15 (dekkvin) eŭroj por tri jaroj ekde 2013.
3. Enkonduki dumvivan membro-kotizon al TEĴA: 99 (naŭdeknaŭ) eŭroj.
4. Establi premion Edmond Privat.
5. Komisii al la Estraro de TEĴA ellabori ĝian Regularon de la premio Edmond Privat.Pagi la membrokotizon, oferi monsubtenon, kvitiĝi por la membrokarto (10 €) oni povas pagante al la nia konto ĉe UEA, al nia banka konto aŭ per kontanta mono okaze. Ĉiam indiku la pagocelon (kotizo, ofero, membrokarto).


La konto de TEĴA ĉe UEA (Rotterdam) estas: ttmj-f
Nepre informu pri la ĝiro ankaŭ laŭ e-poŝta adreso: vilnastelo@yahoo.lt

La uzaĵoj por fari ĝiron al banka konto de TEĴA en urbo VILNIUS, Litovio


1. Titolo de ricevonta organizaĵo: Tutmonda Esper- jhurnalista asocio
2. Identiga kodo de ricevonta organizaĵo (TEĴA): 302290854
3. Titolo de priserva banko: Swedbank AB
4. Bankokonto de ricevanto (TEĴA) : LT74 7300 0101 1337 9793
5. BIC: HABALT22


Ĝenerala sekretario de TEĴA Vytautas Šilas

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA