GRATULON AL POSTSOMERAJ SOLENANTOJ!

La aŭtuno de 2013 venigas novajn jubileojn de niaj gekolegoj. Ni danku niajn solenantojn pro iliaj profesiaj kaj sociaj faroj kaj deziru al ĉiuj ili pliajn favorajn jarojn! Fartu ili bonege!
Ni anoncas iliajn naskiĝdatojn:


03-09-1958, 55-jaro de Josip PLEADIN el Djurdjevac, Kroatio; josip.pleadin@gmail.com
04-10-1938, 75-jaro de Douglas DRAPER, Oslo, Norvegio; oficejo@esperanto.no
08-10-1963, 50-jaro de A. Giridhar RAO, el Hyderabad, Hinda Unio; agiridhar.rao@gmail.com
23-11-1938, 75-jaro de Ahto KALJUSAAR, Tallinn, Estonio; ahtokaljusaar@hot.ee
08-11-1968, 45-jaro de Razen MANANDHAR, Kathmandu, Nepalo; razeno@gmail.com
03-11-1943, 70-jaro de Kaisa HANSEN, Upplands Väsby, Svedio; kaihan@bredband.net
18-12-1933, 80-jaro de Biruta ROZENFELDE, Riga, Latvio; birutarozenfelde1@yahoo.com


Kolege viaj
Prezidanto de TEĴA Audrys Antanaitis,
Ĝenerala sekretario de TEĴA Vytautas Šilas

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA