Karaj gekolegoj esperantistoj ĵurnalistoj!

Karaj gekolegoj esperantistoj ĵurnalistoj,

Vilno, la 21-an de decembro 2014


Kio devas okazi okazos: venas la Kristnasko kaj venos la Nova Jaro 2015. Nova jaro kun novaj defioj kaj eblecoj. Ni supozas, ke la jaro 2014 estis sukcesa por vi en via plenumado de ĵurnalista rolo. Ni esperas, ke la jaro 2015 manifestiĝos eĉ per pli rimarkeblaj viaj atingoj en diskonigo de Esperanto. Ni ĝojos vidi vin en la jubilea UK-100 en Francio. Samtempe ni anoncas, ke TEĴA jam atingis 134 membrojn (el 41 landoj), inter ili 7 dumvivajn!


Estu fortaj kaj bonfartaj!


Audrys Antanaitis, Prezidanto de TEĴA, audrys.antanaitis@inbox.lt
Vytautas Šilas, Ĝenerala sekretario de TEĴA, vilnastelo@yahoo.lt

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA