FANTOMAJ MEMBROJ

Antaŭ nelonge mi disendis e-poŝtan rondleteron al ĉiuj membroj de TEĴA (ĝin publikigis ankaŭ la retejo). Ho ve, kelkajn e-adresojn la interreta servo forĵetis kiel nevalidaj. Tiuj adresoj estis de:

Frimpong Amopomah Badu (Aŭstralio), Emilio Carlos Cid (Brazilio), Jorma Ahomäki (Finnlando), Christian Lavarenne (Francio), Radenko Miloševič (Kroatio), Maritza Gutiérrrez González (Kubo), Ginta Uittenbogaard (Nederlando), Kazimierz Leja (Pollando). Se iu el la legantoj havas kontaktojn kun tiuj ĵurnalistoj aŭ scias iliajn aktualajn e-adresojn sciigu min. Povas esti, ke vi kontaktas kun iuj eksterlandaj aŭ enlandaj esperantistoj ĵurnalistoj, kiuj ankoraŭ ne estas membroj de nia Asocio – varbu tiujn por la membriĝo. Atentu – en Argentino ni havas nur unu, en Japanio nur du, en Brazilo nur tri membrojn.

Membrokarto de TEĴA (plastika) konfirmas vian membrecon, sed ne nur! Ĝi ebligas ĵurnalistan akreditecon, senpagan vizon al Litovio (sekve al EU) kaj senpagan aŭ rabatan viziton de multaj muzeoj de la mondo. Estas strange, ke nur apenaŭ duono de nia membraro mendis ĉe mi la membrokartojn por si ... Ceteraj preferas resti nur en la membrolistoj, ĉu ...
Vytautas Šilas, ĝenerala sekretario de TEĴA, vilnastelo(ĉe)yahoo.lt

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA