Somerumis litovaj ĵurnalistoj

Maje 2013 okazis dutaga, jam la 6-a Tendaro-seminario de litovaj esperantistoj ĵurnalistoj. En vilaĝa somerumejo ĉe la sudorienta litova urbeto Aukštadvaris kunvenis amatoraj kaj profesiaj ĵurnalistoj, aliaj kunlaborantoj de amaskomunikiloj. Dominis amatoroj – tiuj kiuj foj-foje publikigis ion en nacia aŭ E-gazetaro. Ĉiujn ili unuigis inklino al ĵurnalismo kaj Esperanto. Kvinopoj venis el urboj Kauno kaj Panevėžys, unu – el Šiauliai, ceteraj el Vilno. Entute 35 personoj. Prezidanto de TEĴA kaj viceprezidanto de Litova Ĵurnalista Asovio Audrys Antanaitis eluzis la emon de Negoca Parko „Gariūnai“ al mecetaneco de diversaj kulturaj iniciatoj. Rezulte la partoprenintoj de nia tradicia aranĝo devis alpagi nur ĉirkaŭ duonon de la reala estado en la somerumejo.
La levon de inaŭgura de E-standardo akompanis aklamoj: “Per Esperanto por amikeco kaj kunlaboro!”. Dum la malfermo, ni honorigis la prezidanton de Vilna Esperantista Societo Algimantas Piliponis (membro de TEĴA). Pro la duobla jubileo – 70-jariĝo kaj 30-jara rezervo ĝis la 100-jariĝo!
Kiam spertaj esperantistoj pridiskutis E-situacion en Litovio la novicoj samtempe partoprenis lecionon de Esperanto, kiun donis veterano Vitas Šilas. La plej atendata programero estis priesperanta kvizo, kiun en litova lingvo gvidis konata litova verkisto Jeronimas Laučius (kelkaj liaj verkoj estas tradukitaj kaj publikigitaj en Esperanto!).

PRIMAVERA VENO DE JUBILEAJ NASKIĜTAGOJ

La vintron ŝanĝas la printempo kaj tiun la somero. La helaj sezonoj venigas novajn jubileojn de niaj gekolegoj. La rondjaraj jubileoj prezentas la okazon retrorigardi kaj konstati, ke la jubileantoj vivis ne vane. Ĉiu el ili kontu siajn farojn, kaj prezentu saldon de sia vivo. Ni estas certaj, ke la saldoj estos favoraj, ke en la havo elstaros ankaŭ multaj kontribuoj al Esperanto-afero. Ni gratulu do niajn solenantojn kaj iliajn nomojn publikigu al al ĉiuj:
08-05-1943, 70-jaro de Algimantas PILIPONIS el Vilno, Litovio
13-05-1928, 85-jaro de Juliusz WASIK el Olsztyn
28-06-1953, 60-jaro de Fritz HILPERT el Munchen, Germanio
02-07-1963, 50-jaro de Aušra ŽALYTĖ, Vilno, Litovio
02-07-1948, 65-jaro de Dieter ROOKE, Oeksingen, Svisio
11-07-1948, 65-jaro de Claude LABETAA, Bailsslac, Francio
23-07-1943, 70-jaro de Radenko MILOŠEVIČ, Zagrebo, Kroatio

Al niaj jubileontoj ni anticipe deziras rekonon kaj agnoskon flanke de nia membraro! Ni gratulu unu la aliajn! Ni pretergapis unu asocian jubileon – antau 55 jaroj, en 1958 komencis aperadi organoi de TEĴA “Internacia ĵurnalisto” (datita la 1-an de januaro), ne plu aperanta. Ankaŭ atentu, ke la jaro 2013 signas la 5-jaran datrevenon pri reorganizo de TEĴA. La decidan puŝon faris la unua en E-historio Tutmonda Kongreso de Esperantistoj- Ĵurnalistoj okazinta en Vilno, la 26-30-an de majo 2008.

AL MEMBROJ DE TUTMONDA ĴURNALISTA ESPERANTISTA ASOCIO

2013.03.12, VilnoEn nia Asocio membras 131 ĵurnalistoj (amatoraj kaj profesiaj) el 41 landoj. Ĉu eblas iel kunvenigi almenŭ duonon de la membraro por demokratie solvi niajn demandojn? Juĝu mem! Kutime ni okazigas membrokunvenojn dum UK de UEA. Kaj jen, en UK-93 (Roterdamo) la membrokunvenon partoprenis 49 niaj membroj el 21 landoj. En UK-94 (Bjalistoko) 26 el 11 landoj. En UK-96 (Kopenhago) – 19 el 15 landoj. Dum UK-95 (Havano) kaj UK-97 (Hanojo) niaj kunvenoj ne okazis. Nur kelkope kunsidis esperantistoj ĵurnalistoj en Eŭropa Esperanto kongreso (2012, Galivo, Irlando). Porinforme – ĉi-jaran UK-98 (Rejkjaviko) intencas partopreni 26 esperantistoj ĵurnalistoj el 21 landoj.
Por levi la rolon de niaj estontaj, maloftaj kaj nemultenombraj ĵurnalistaj kunvenoj, ni devus rajtigi ilin pri decidopovo. Temus pri kunvenoj en kiuj partoprenas minimume 10 esperantistoj ĵurnalistoj el minimume 5 landoj kaj unu el ili estas membro de nuna aŭ de antaŭa TEĴA estraro. Ties decidoj akirus plenumodevon post la aprobo de funkcianta TEĴA estraro. La prezentita principo eniru la aktualan Reglamenton de TEĴA.

KALLE KNIIVILÄ EN LA APRILA MALFERMA TAGO

Unu el la plej konataj esperantistaj jhurnalistoj, Kalle Kniivilä, estos la chefgasto en la 38-a Malferma Tago de la Centra Oficejo de UEA sabaton, la 27-an de aprilo. Kniivilä estis estrarano de UEA pri informado 1998-2001 kaj tiam redaktis la dokumenton "Gvidlinioj por informado pri Esperanto", kiu aperas komence de la Jarlibro de UEA. Nuntempe li estas konata unuavice kiel redaktanto de la populara retbulteno "Libera Folio", kiun li lanchis en aprilo 2003.

JUBILEOJ DE LA 1-A KVARONJARO 2013

Ni ĝojas anonci, ke en la 1-a kvaronjaro 2013 sep niaj gekolegoj el la TEĴA-rondo celebras personajn jubileojn. Ni gratulas ilin! Jen ili laŭ la naskiĝdatoj:

04-01-1963, 50-jaro de Peter HAUSER el Dreieich, Germanio;
05-01-1953, 60-jaro de Stano MARČEK el Martin, Slovakio;
21-01-1963, 50-jaro de Per Aarne FRITZON el Skärholmen, Svedio;
27-01-1983, 30-jaro de Maximiliano CATANIA el Bonaero, Argentino;
29-01-1943, 70-jaro de Tomislav RADIČ el Zagreb, Kroatio;
14-02-1948, 65-jaro de Abduraĥman JUNUSOV el Maĥaĉkala, Dagestano-Ruslando;

Gratuloj okaze de la nova jaro


Vilno, januaro 2013

Karaj gekolegoj,

Volu akcepti mian sinceran gratulon pro la veno de la jaro 2013. Ĝi aperis por ni, ĵurnalistoj, kun novaj siaj defioj, novaj ebloj kaj novaj ŝancoj. Ni eluzu tion ĉi!
La ĵuspasinta jaro 2012 manifestiĝis per la 125-a vivojaro de la internacia lingvo Esperanto, kies adeptoj ni ja estas. Sendube, multaj el vi laŭeble uzis la okazon profesie diskonigi la jubileon, informi pri ofertoj kaj aplikoj de Esperanto. Ankaŭ por nia Asocio la jaro estis bonŝanca – ni ne nur atingis la membronombron 125, sed superis ĝin!

SLOVAKA MEMBRO DE TEĴA – LA ESPERANTISTO DE LA JARO 2012

La internacia revuo “La Ondo de Esperanto” en 1998 kaj iniciatis kaj ekde tiam ĉiujare okazigas distingon kaj proklamon de la titolo La esperantisto de la jaro por persono, kiu dum la koncerna jaro plej multe kontribuis al la afero de Esperanto. Ties efektivigon prizorgas du komisionoj (kandidatiga kaj elekta), kiuj konsistas ek trideko da personoj – nunaj kaj eksaj aktivuloj de UEA, SAT, Civito, redaktoroj, sendependaj ekspertoj.

Atentu: retadreso de la ĝenerala sekretario de TEĴA ŝanĝiĝis

Ekde la 1-a de januaro 2013 retadreso de la ĝenerala sekretario de TEĴA ŝanĝiĝis.
Ĝi ne plu estos litovastelo@takas.lt, sed vilnastelo@yahoo.lt

FORPASIS MEMBRO DE TEĴA DONALD BROADRIBB (1933-2012)

Honora Membro de UEA, d-ro Donald Broadribb forpasis la 13-an de oktobro. Li naskighis en Usono sed ekde 1974 vivis en Australio. Broadribb studis filozofion, teologion kaj lingvistikon en Usono kaj Australio kaj psikanalizon en Svislando. Li esperantistighis en 1946 kaj membrighis en UEA en 1950. Li redaktis plurajn Esperanto-gazetojn: "Kristana Bulteno" en Usono en la 50-aj jaroj, "Nord-Amerika Esperanto-Revuo" (1959-62), "Biblia Revuo" (1964-72), "La Nigra Cigno" (bulteno de Esperanto-Ligo de Okcidenta Australio, 1980-88), kaj "Esperanto sub la Suda Kruco" (1989-2008).

Esperantistoj ĉe la ĵurnalisma fako de la granda rusia universitato

La 3-an de septembro 2012 kun la oficiala vizito al ĵurnalisma fako de la filologia fakultato de Rusia Universitato de Amikeco inter Popoloj (ruslingva mallongigo - RUDN) venis reprezentanto de la belga altlernejo Erasmushogeschool Brussel konata esperantistino Kristin Tytgat.
Flanke de la filologia fakultato en la renkontiĝo partoprenis vicdekano laŭ la fako «Ĵurnalismo» Viktor Barabaŝ, kaj ankaŭ instruistoj kaj doktoriĝantoj de la universitato Dima Ŝevĉenko (esperantisto, magistro pri ĵurnalismo, estrarano de TEĴA) kaj Anna Striganova (esperantistino, bakalaŭro pri ĵurnalismo kaj magistro pri literaturo, membro de TEĴA). Kadre de la renkontiĝo, krom la aliaj temoj, estis detale priparolitaj eblecoj de la kunlaboro de la universitato kun TEĴA kaj UEA, kaj ankaŭ organizado de la prelegoj kaj konferencoj, rilataj al Esperanto, ankaŭ pri la Esperanto-ĵurnalismo kaj esperantaj amaskomunikilaj medioj. Kurta artikoleto pri tio estas publikigita en la retejo de la filologia fakultato de universitato:
http://filfak.com/novosti/vizit-predst

Universitato RUDN estas unu el la plej grandaj en Rusio kaj en Eŭropo. Kadre de ĝi studas 35 mil studentoj el pli ol 150 landoj, kiuj reprezentas pli ol 450 naciojn. En ĝi konstante laboras ĉirkaŭ 7 mil instruistoj, servistoj kaj administrantoj.
Esperantistoj jam plurajn jarojn aktivas kadre de la filologia fakultato de RUDN. Inter ili estas sukcesa defendo de Dima Ŝevĉenko de la magistra disertacio pri Esperanto-periodaĵoj, sukcesa Lingva Festivalo, kiu kolektis pli ol 1200 partoprenantojn, konstantaj mencioj de Esperanto, kadre de diversaj sciencaj konferencoj kaj multo alia.
Ioman superrigardon de tiu ĉi aktivado vi povas trovi en la blogaĵoj ĉe Ipernity:
http://www.ipernity.com/blog/dima_sxevcxenko/372903
http://www.ipernity.com/blog/dima_sxevcxenko/376743
http://www.ipernity.com/blog/dima_sxevcxenko/252420

Membra ensaluto

Teknika subteno, redaktado, administrado: Dmitrij Ŝevĉenko kaj Anna Striganova

© 2008-2012 TEĴA