JUBILEOJ DE LA 1-A KVARONJARO 2013

Ni ĝojas anonci, ke en la 1-a kvaronjaro 2013 sep niaj gekolegoj el la TEĴA-rondo celebras personajn jubileojn. Ni gratulas ilin! Jen ili laŭ la naskiĝdatoj:

04-01-1963, 50-jaro de Peter HAUSER el Dreieich, Germanio;
05-01-1953, 60-jaro de Stano MARČEK el Martin, Slovakio;
21-01-1963, 50-jaro de Per Aarne FRITZON el Skärholmen, Svedio;
27-01-1983, 30-jaro de Maximiliano CATANIA el Bonaero, Argentino;
29-01-1943, 70-jaro de Tomislav RADIČ el Zagreb, Kroatio;
14-02-1948, 65-jaro de Abduraĥman JUNUSOV el Maĥaĉkala, Dagestano-Ruslando;

Gratuloj okaze de la nova jaro


Vilno, januaro 2013

Karaj gekolegoj,

Volu akcepti mian sinceran gratulon pro la veno de la jaro 2013. Ĝi aperis por ni, ĵurnalistoj, kun novaj siaj defioj, novaj ebloj kaj novaj ŝancoj. Ni eluzu tion ĉi!
La ĵuspasinta jaro 2012 manifestiĝis per la 125-a vivojaro de la internacia lingvo Esperanto, kies adeptoj ni ja estas. Sendube, multaj el vi laŭeble uzis la okazon profesie diskonigi la jubileon, informi pri ofertoj kaj aplikoj de Esperanto. Ankaŭ por nia Asocio la jaro estis bonŝanca – ni ne nur atingis la membronombron 125, sed superis ĝin!

SLOVAKA MEMBRO DE TEĴA – LA ESPERANTISTO DE LA JARO 2012

La internacia revuo “La Ondo de Esperanto” en 1998 kaj iniciatis kaj ekde tiam ĉiujare okazigas distingon kaj proklamon de la titolo La esperantisto de la jaro por persono, kiu dum la koncerna jaro plej multe kontribuis al la afero de Esperanto. Ties efektivigon prizorgas du komisionoj (kandidatiga kaj elekta), kiuj konsistas ek trideko da personoj – nunaj kaj eksaj aktivuloj de UEA, SAT, Civito, redaktoroj, sendependaj ekspertoj.

Atentu: retadreso de la ĝenerala sekretario de TEĴA ŝanĝiĝis

Ekde la 1-a de januaro 2013 retadreso de la ĝenerala sekretario de TEĴA ŝanĝiĝis.
Ĝi ne plu estos litovastelo@takas.lt, sed vilnastelo@yahoo.lt

FORPASIS MEMBRO DE TEĴA DONALD BROADRIBB (1933-2012)

Honora Membro de UEA, d-ro Donald Broadribb forpasis la 13-an de oktobro. Li naskighis en Usono sed ekde 1974 vivis en Australio. Broadribb studis filozofion, teologion kaj lingvistikon en Usono kaj Australio kaj psikanalizon en Svislando. Li esperantistighis en 1946 kaj membrighis en UEA en 1950. Li redaktis plurajn Esperanto-gazetojn: "Kristana Bulteno" en Usono en la 50-aj jaroj, "Nord-Amerika Esperanto-Revuo" (1959-62), "Biblia Revuo" (1964-72), "La Nigra Cigno" (bulteno de Esperanto-Ligo de Okcidenta Australio, 1980-88), kaj "Esperanto sub la Suda Kruco" (1989-2008).

Esperantistoj ĉe la ĵurnalisma fako de la granda rusia universitato

La 3-an de septembro 2012 kun la oficiala vizito al ĵurnalisma fako de la filologia fakultato de Rusia Universitato de Amikeco inter Popoloj (ruslingva mallongigo - RUDN) venis reprezentanto de la belga altlernejo Erasmushogeschool Brussel konata esperantistino Kristin Tytgat.
Flanke de la filologia fakultato en la renkontiĝo partoprenis vicdekano laŭ la fako «Ĵurnalismo» Viktor Barabaŝ, kaj ankaŭ instruistoj kaj doktoriĝantoj de la universitato Dima Ŝevĉenko (esperantisto, magistro pri ĵurnalismo, estrarano de TEĴA) kaj Anna Striganova (esperantistino, bakalaŭro pri ĵurnalismo kaj magistro pri literaturo, membro de TEĴA). Kadre de la renkontiĝo, krom la aliaj temoj, estis detale priparolitaj eblecoj de la kunlaboro de la universitato kun TEĴA kaj UEA, kaj ankaŭ organizado de la prelegoj kaj konferencoj, rilataj al Esperanto, ankaŭ pri la Esperanto-ĵurnalismo kaj esperantaj amaskomunikilaj medioj. Kurta artikoleto pri tio estas publikigita en la retejo de la filologia fakultato de universitato:
http://filfak.com/novosti/vizit-predst

Universitato RUDN estas unu el la plej grandaj en Rusio kaj en Eŭropo. Kadre de ĝi studas 35 mil studentoj el pli ol 150 landoj, kiuj reprezentas pli ol 450 naciojn. En ĝi konstante laboras ĉirkaŭ 7 mil instruistoj, servistoj kaj administrantoj.
Esperantistoj jam plurajn jarojn aktivas kadre de la filologia fakultato de RUDN. Inter ili estas sukcesa defendo de Dima Ŝevĉenko de la magistra disertacio pri Esperanto-periodaĵoj, sukcesa Lingva Festivalo, kiu kolektis pli ol 1200 partoprenantojn, konstantaj mencioj de Esperanto, kadre de diversaj sciencaj konferencoj kaj multo alia.
Ioman superrigardon de tiu ĉi aktivado vi povas trovi en la blogaĵoj ĉe Ipernity:
http://www.ipernity.com/blog/dima_sxevcxenko/372903
http://www.ipernity.com/blog/dima_sxevcxenko/376743
http://www.ipernity.com/blog/dima_sxevcxenko/252420

Membroj de TEĴA partoprenis la Italan Kongreson

Ĉijare la Italan Kongreson partoprenis 6 membroj de TEĴA el 5 landoj.

Konata esperantisto kaj membro de TEĴA Renato Corsetti sendis kelkajn frazojn pri la ĉefaj trajtoj de la Itala Kongreso en Sicilio:

* sukcesa kongreso el la vidpunto de aliĝintoj (pli ol 300 el pli ol 30 landoj).
* granda varmo kaj granda maro (nordeŭropanoj venis al sia ideala ferio).
* multegaj ekskursoj al la multegaj grekaj, arabaj, ktp. kulturaĵoj de Sicilio.

Esperantistoj ĵurnalistoj en Irlanda realo

Gvidantoj de TEĴA en 2012 optimisme kaptis la okazon kunvenigi siajn gekolegojn en la lando, kiu defias hegemonon de la angla, la lingvo pretendanta esti tutmonda. En Irlando do. Optimisme, ĉar la UK de Esperanto devis okazi en fora, ne tre simple atingebla, Vjetnamio kaj la plimulto de nia membraro estas ja eŭropanoj. Ŝajnis bonŝanco, ke sian vican kongreson ĉi-jare anoncis Eŭropa Esperanto-Unio (EEU). Ni do agitis niajn gekolegojn ĵurnalistojn – venu la kongreson en la ĉarma irlanda urbo Galivo (Gaillimh/Galway)! Aliĝis ĝin ne multaj – nur 11 el 8 landoj. Supozeble decidis tio, ke Irlando estas unu el la plej multekostaj landoj de Eŭropo. Kare kostis tranoktado kaj manĝado. Ni venis ne multaj, tamen dirite – gravas ne kvanto, sed kvalito. Okazu la ĵurnalista kunsido ne nur hejmece, sed ankaŭ produktive!
La kongreso de EEU pasis en luksa hotelo “Ardilaun” en pli ol duonhora iro for de la malnova urboparto de Galivo. Nenio en la urbo mem kaj dum la laŭvojo aŭguris pri Eŭropa (!) kongreso. Nur soleca E-standardo senzorge fiksita ĉe la hotela trotuara barilo ... La ekstere kaŝecan impreson de la kongreso glatigis la kongresa inaŭguro: oni kantis eŭropan homnon en Esperanto, parolis urbestrino de Galivo, estis tralegita skriba gratulo de Irlanda Prezidanto Michael D.Higgins.
Nia ĵurnalista kunveno, ho ve, koincidis kun fermita (!) kunsido de EEU aktivuloj (tri el ili estas membroj de TEĴA). Koincidis la kunveno ankaŭ kun traurba ekskurso. Kelkaj niuloj preferis ekskursi ... Rezulte, la tagorda ĵurnalista kunveno transformiĝis al vere hejmeca rondsido. Komence – en la anoncita salono, baldaŭ poste ĉe bieruma tablo en la hotela kafejo.
La ĉeftemo de nia konversacio estis strukturo kaj enhavo de la renovigata retpaĝo de TEĴA www.tejha.org Oni principe subtenis la renovigon, kiun entreprenas la moskva estrarano de TEĴA Dima Ŝevĉenko.
Prezidanto de TEĴA Audrys Antanaitis (Litovio) substrekis, ke la asocia retpaĝaro devas esti spegulo de niaj ĵurnalistaj aktivecoj ĝenerale. Li rimarkis, ke ni ja estas tre dissemitaj tra la mondo sen reala ebleco pli-malpli ofte renkontiĝi kune. La retpaĝo prezentas al ĉiuj ni la virtualan okazon esti kune. Nia membraro eluzu la retpaĝon por montri vivosignon pri si.
Vytautas Šilas (Litovio) insistis pri tio, ke la retpaĝo devus celi ne nur esperantistajn, sed ankaŭ nacilingvajn kolegojn.
Paŭlo Gubbins (Britio) subtenis la ideon, ke en la retpaĝo aperu ankaŭ nacilingva informa materialo, sed tamen limigita al sinprezentiĝo de TEĴA mem. Li opiniis inda ĉapitro “El E-gazetaro”, kie aperu resumaj prezentoj de atentindaj artikoloj kun indiko de la fonto.
Renato Korsetti (Italio) opiniis, ke artikoloj el E-gazetaro devus publikiĝi laŭeble plenaj, sen mallongigoj. Laŭ li, la retpaĝo estu en konstante perfektiga stato.

SUBTENENDA INICIATO

Eŭropa Esperanto-Unio kaj tre aktiva Triesta Esperanto-Asocio invitis junajn ĵurnalistojn (esperantistojn kaj amikojn de Esperanto) al la Trieste 9-11-an de majo 2012 okazonta Eŭropa konferenco “Kia estus Eŭropo hodiaŭ, se ne ekzistus Eŭropa Unio”. Al la konferenco kun historia, ekonomika kaj politika aspektoj kie junaj ĵurnalistoj (ĝis 30-jaruloj do) povus demonstri kaj evoluigi siajn profesiajn kvalifikojn. Por legi pli detalajn informojn klaku al Projekta priskribo kaj Provizora programo.

MEMBROJ DE TEĴA JUBILEOS

Diversgrade gravajn naskiĝtagojn solenos nia ĵurnalista kolegaro en la jaro 2012. Notu la datojn por vi kaj poste eluzu eblan okazon por gratuli ilin! Mi mem jam anticipe deziras al la solenontoj: ek vigle al solidaj jubileoj!

  1. Dae Suk CHOI (Taesok Choe), 16-02-1962, Litovio, 50.
  2. Salam Shany MIAN, 16-02-1962, Pakistano, 50.
  3. Betty CHARTERJE, 01-03-1942, Danio, 70.

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA