TEĴA superis 100 membrojn

Laŭ la stato de la 5-a de marto 2009 Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio havas sume 105 membrojn el 38 landoj. Plej multajn membrojn havas Pollando (12), sur la dua loko estas Litovio (11) kaj sur la tria Germanio (8). Ĉi-sube legeblas laŭlanda statistiko. La kompletan liston povas vidi membroj de TEĴA, post kiam ili registriĝis en nia retejo.

Aŭstralio – 2
Aŭstrio – 1
Barato - 1
Belgio – 1
Brazilo – 1
Britio – 2
Bulgario – 2
Ĉeĥio – 1
Ĉinio – 5 (el tiuj 2 en Tajvano)
Danio – 4
Estonio – 1
Finnlando – 2
Francio – 3
Germanio – 8
Hispanio – 3
Hungario – 2
Irano – 2
Italio – 1
Japanio – 1
Kroatio – 5
Kubo – 1
Latvio – 3
Litovio – 11
Luksemburgio – 2
Meksiko – 1
Nederlando – 3
Nepalo – 1
Norvegio – 1
Pakistano – 1
Pollando – 12
Rusio – 7
Serbio – 2
Slovakio – 1
Svedio – 6
Svislando – 2
Ukrainio – 2
Usono – 2

TEĴA oficiale registrita

Post longa klopodado en la fino de decembro 2008 Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio estis oficiale registrita en Litovio. TEĴA estas la unua internacia organizaĵo, kiu havas sian ĉefsidejon en Litovio. Tiu specifaĵo prokrastis la registradon, ĉar ĝis nun ekzistis precedentoj nur pri registrado de filioj de jam jure ekzistantaj internaciaj organizaĵoj kun ĉefsidejo aliloke.

Plia kaŭzo de la prokrasto estis problemo pri jura adreso de la asocio. La efektiva sidejo de TEĴA en la oficejo de Litova Esperanto-Asocio en Vilno ne estis akceptita, ĉar daŭras jura proceso pri disputo rilata al la posedo de la ejo. Grava municipa oficisto opinias, ke la ejo estis donita al LEA nur por provizora uzo, kaj ke ĝi devas esti liberigita.

Kvankam Litova Esperanto-Asocio gajnis la proceson en la unua instanco, la sekva instanco renversis la decidon, kaj la fina decido povas ankoraŭ longe daŭri. Tial oni unue provis uzi la adreson de la sidejo de LEA en Kaunas, sed montriĝis, ke tiu ejo pro financaj kaŭzoj formale estas posedata de la municipo, kaj ankaŭ ĝin sekve ne eblas uzi kiel juran sidejon de TEĴA. Fine oni trovis taŭgan formalan juran adreson ĉe alia oficejo en Vilno.

Poste montriĝis necesa havigi al notario kopiojn de la pasportoj de ĉiuj fondantaj estraranoj. Fine la 18-an de decembro la Ŝtata registra centro de Litovio registris en Registro de juraj personoj Tutmondan Esperantistan Ĵurnalistan Asocion kaj donis al ĝi la entreprenan kodon 302290854. La atestilo pri la registriĝo estis transdonita al TEĴA la 22-an de decembro.

Helpe de tiu atestilo TEĴA nun povas mendi oficialan stampilon, helpe de la stampilo malfermi bankkonton, kaj poste jam eblos produkti la planatajn membrokartojn.

Laŭ la prognozo de la sekretario la membrokvanto de TEĴA devis ĝis la jarŝanĝo atingi triciferan numeron, sed tiu prognozo ne plene realiĝis. TEĴA nun unuigas entute 95 ĵurnalistojn el 38 landoj.

Dokumentoj de TEĴA transdonitaj por registriĝo

La 2-an de oktobro en la ankoraŭ neoficiala sidejo de TEĴA en Vilno kunvenis deko da litovaj esperantistoj-ĵurnalistoj. Oni pritraktis la kontaktojn de TEĴA kun Litova Ĵurnalista Asocio kaj Litova Esperantista Ĵurnalista Asocio kaj informiĝis pri lastaj okazaĵoj ĉirkaŭ la asocio.

Oni eksciis, ke la dokumentoj de TEĴA (la Statuto kaj la Protokolo de la fonda – fakte refonda – kunveno) ĵus estis transdonitaj al Litova Notaria Kortumo, kiu konsentis okupiĝi pri la enregistraj aferoj.

Momente TEĴA havas jam 94 membrojn el 38 landoj. La lastaj aliĝoj estis du el Germanio kaj unu el Pakistano (nova lando). Povas estis, ke ankoraŭ ĉi-jare la asocio povos gratule akcepti sian 100-an membron.

TEĴA principe interkonsentis kun kompetenta entrepreno pri nemultekosta, sed bonkvalita produktado de membrokarto kun persona foto. La membrokarto dorsflanke enhavos la nomon de nia organizaĵo krom Esperanto ankaŭ en ĉiuj oficialaj lingvoj de UN.

Ĉiuj membroj de TEĴA, kiuj deziros ricevi la membrokarton devos sendi al la sekretario sian foton en elektronika formo kaj antaŭpagi la karton. Tamen ne eblas mendi la karton, antaŭ ol estos preta la definitiva emblemo de TEĴA, kaj la asocio havos bankan konton - do nur post la oficiala registriĝo de la asocio.

Pri la fasonado de la emblemo de TEĴA konsentis senpage okupiĝi la Arta Akademio de la havenurbo Klajpeda. Oktobre okazos studenta konkurso pri la emblemo.

Lige al la Europa tago de lingvoj la prezidanto de TEĴA, Audrys Antanaitis, en sia radioelsendo Avilys (Abelujo) dum pli ol duonhoro paroligis ĉefon de la universitata katedro pri instruado de litova lingvo d-rino Meilute Ramoniene kaj Vytautas Šilas (kiel redaktoro de Litova Stelo) pri la litova lingvo kaj instruado de fremdaj lingvoj. Estis okazo prezenti Esperanton kaj rekomendi la ideon, ke la unua fremdlingvo estu ne la angla, kiel nun, sed Esperanto.

TEĴA atingis 90 membrojn

La 1-an de aŭgusto 2008 en TEĴA membras jam 90 personoj el 37 landoj. Plej multaj membroj estas en Pollando (11) kaj Litovio (same 11). En Rusio estas 7 membroj, en Germanio kaj Svedio po 6. La kompleta laŭlanda listo aperas ĉi-sube.

TEĴA
mebro-statistiko
Stato: la 1an de aŭgusto 2008

1. Aŭstralio – 1
2. Aŭstrio – 1
3. Belgio – 1
4. Brazilo – 2
5. Britio – 2
6. Bulgario – 1
7. Ĉeĥio – 1
8. Ĉinio – 3
9. Danio – 4
10. Estonio – 1
11. Finnlando – 1
12. Francio – 3
13. Germanio – 6
14. Hinda Unio – 1
15. Hispanio – 3
16. Hungario – 2
17. Irano – 1
18. Italio – 1
19. Japanio – 1
20. Kroatio – 4
21. Kubo – 1
22. Latvio – 3
23. Litovio – 11
24. Luksemburgio – 2
25. Meksiko – 1
26. Nederlando – 3
27. Nepalo – 1
28. Norvegio – 1
29. Pollando – 11
30. Rusio – 7
31. Serbio -2
32. Slovakio – 1
33. Svedio – 6
34. Svislando – 2
35. Tajvano – 1
36. Ukrainio – 2
37. Usono – 2

Sume: 90 membroj el 37 landoj

Ĝenerala sekretario de TEĴA

Vytautas Šilas

Membrokunveno aprobis la novan statuton de TEĴA

La ĝenerala (formale fonda) kunveno de TEĴA okazis dum la universala kongreso en Roterdamo la 21-an kaj 22-an de julio. Dum la unua kunventago ĉeestis iom pli ol dudek membroj de la asocio, dum la dua kunventago iom malpli ol dudek. (Precizaj ciferoj aperos en la protokolo, kiu ankoraŭ esas preparata.)

Ĝenerala kunveno en Roterdamo

Dum la Roterdama UK okazos du kunsidoj de la ĝenerala kunveno de TEĴA. La unua: la 21-an de julio (lunde) je 16.30-18.00 en salono Privat. La dua: la 22-an de julio (marde) je 17.15-18.00 en salono Cseh. Mi tre invitas ĉiujn membrojn aktive partopreni la kunsidojn. Sube estas la tagordo de la kunveno.Audrys Antanaitis
Prezidanto de TEĴA


Tagordo de ĝenerala (fonda) kunveno de TEĴA

  1. Informo pri decidoj de Vilna ĵurnalista kongreso kaj agado de elektita estraro.
  2. Akcepto de la Statuto de TEĴA.
  3. Konfirmo de la estraro de TEĴA kaj elekto de vicprezidanto de TEĴA.
  4. Akcepto de la reglamento de TEĴA.
  5. Financaj demandoj.
  6. Proponoj pri membrokarto de TEĴA-ano.
  7. Proponoj pri emblemo de TEĴA.
  8. Rekomendoj por la unua agadjaro de TEĴA kiel jura persono.
  9. Kromaj demandoj.

Esperantistaj ĵurnalistoj kongresis en Litovio

26–30 maj 2008 en Vilno (Litovio) okazis la unua mondkongreso de esperantistaj ĵurnalistoj kun pli ol 180 aliĝintoj el 37 landoj. La kongresa temo “Internacia interkultura komunikado: ĵurnalismo kaj Esperanto” estis traktita en pluraj raportoj kaj prelegoj plenkunsidaj kaj sekciaj.

Diskutinte la ĉeftemon, la kongreso akceptis 16 konkludojn kaj rekomendojn por la esperantistaj amaskomunikiloj. Alia grava kongresa decido estis reaktivigo de TEĴA (Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio), kiu apenaŭ funkciis dum la lastaj jaroj.

Danke al la subteno de litoviaj aŭtoritatoj la kongreskunsidoj pasis en la malnova urbodomo de Vilno kaj en la parlamento de Litovio; la loĝado, manĝado kaj ekskurso estis senpagaj por la kongresanoj. La prezidanto de la parlamento, Česlovas Juršėnas, bonvenigis la kongresanojn en la parlamento, kaj vespere regalis la kongresanojn per akcepto en parlamenta restoracio. Dum la akcepto li donis oficialan gratulleteron al la novelektita prezidanto de TEĴA, populara litova radia kaj televida ĵurnalisto Audrys Antanaitis.

La nova prezidanto de TEĴA estas ankaŭ vicprezidanto de Litova Ĵurnalista Asocio (LĴA), kaj kune kun Dainius Radzevičius, la prezidanto de LĴA, pretas labori por starigo de konkreta kunlaboro inter TEĴA kaj Internacia Federacio de Ĵurnalistoj. Krom Audrys Antanaitis, en la nova estraro de TEĴA estas ankaŭ Mariana Evlogieva (Bulgario), Kalle Kniivilä (Svedio), Aleksander Korĵenkov (Ruslando), Dieter Rooke (Svislando), Vytautas Šilas (Litovio).

La estraro antaŭ la julia membrokunveno en Roterdamo (kadre de la 93a UK) pretigos statutajn amendojn por jura registrado de la asocio, starigos retejon (www.tejha.org) kaj diskutliston, kaj invitos ĉiujn esperantistajn ĵurnalistojn, amatorajn kaj profesiajn, al membriĝo kaj kunlaboro en la renovigita TEĴA.

Kontaktadreso de la sekretario de TEĴA (Vytautas Šilas): litovastelo@takas.lt


Legu pli pri la kongreso:

Konkludoj de la Vilna ĵurnalista kongreso

Kongresaj konkludoj kaj rekomendoj
Tutmonda Kongreso de Esperantistoj-Ĵurnalistoj
Vilno, Litovio, 26-30 majo 2008


KONKLUDOJ KAJ REKOMENDOJ

La ĉi-subaj konkludoj kaj rekomendoj rezultis el la dumkongresa diskutado. Ili celas aplikiĝi laŭeble al ĉiuj medioj (periodaĵoj, retaj gazetoj, radio, televido k.s.) kaj ĉiuj Esperanto-organizaĵoj kaj unuopaj esperantistoj. Ili neniel povas esti konsiderataj kiel kompletaj aŭ definitivaj, nek kiel unu kohera plano, sed kiel komenca paŝo en pli bona mastrumado de la rilatoj kun la ĝenerala publiko kaj ankaŭ specife kun la Esperanto-publiko.

PRINCIPOJ

1. La Esperanto-gazetaro kaj Esperanto-radio (inkluzive de retaj gazetoj kaj radiostacioj) estas gravaj iloj por la kultivado de la lingvo Esperanto. Redaktoroj faru ĉion eblan por mem utiligi la lingvon bone, evoluigi la lingvon, kaj stimuli bonan uzadon inter la legantoj kaj aŭskultantoj, ankaŭ instigante ilin legi kaj alimaniere uzi la lingvon.

2. Redaktoroj faru ĉion eblan por informi sian legantaron (aŭ aŭskultantaron) pri Esperanto, ĝia lingva komunumo, kaj la Esperanto-movado, tiel ke ili fariĝu kiel eble plej efikaj rolantoj en la Esperanto-movado kaj Esperanto-kulturo.

3. Por ke Esperanto-gazetoj estu bibliografie registritaj kaj konservataj, redaktoroj ĉiam (1) klare notu en ĉiu numero bazajn bibliografiajn informojn (numero, jarkolekto k.s.), (2) asignu al sia gazeto ISSN, (3) sendu ĉiun numeron senpage almenaŭ al la Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno kaj la la Biblioteko Hodler en Roterdamo, kaj (4) arkive konservu ĉiun malnovan numeron en elektronika formo, prefere en retpaĝaro libere alirebla.

4. Same grave estas certigi, ke malnova materialo ne perdiĝu, sed trovu sian lokon en granda biblioteko aŭ arkivo. Tiu ĉi strebo al konservado aŭ konservigo de historia Esperanto-materialo estas grava devo de ĉiu Esperanto-organizaĵo.

RIMEDOJ

5. Mankas unu aŭtoritata loko en la reto, kien oni iru por ricevi bazajn datumojn pri Esperanto. Rekomendindas krei tian datumbazon, eventuale en la nun konstruata paĝaro Esperanto-Aktuale.

6. Kvankam troveblas jan kaj jen tiaj informoj, mankas loko en la reto al kiu oni povu facile sin turni por trovi bonajn argumentojn por Esperanto, modelajn gazetarajn komunikojn, kaj similajn faciligilojn por tiuj, kiuj verkas gazetarajn komunikojn aŭ artikolojn por la ekstera publiko, aŭ laboras en radio aŭ televido aŭ ĉe la reto. Indus krei tian lokon.

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA