Novjara mesaĝo de la Prezidanto de TEĴA

Estimataj membroj de TEĴA,
hodiaŭ estas simbola tago de la Esperanto-movado, la 15a de decembro, la naskiĝtago de Ludoviko Zamenhof. Mi volas uzi tiun tagon por sendi al vi mian novjaran mesaĝon.

Unue mi volas informi vin pri la plej gravaj aferoj, kiuj okazis dum la jaro 2017.

1. TEĴA kreskas
Ni havas kvar novajn membrojn, du aliaj antaŭ nelonge petis informon pri aliĝo. Krome du iamaj membroj, kiuj ne aktivis, decidis denove esti aktivaj membroj kaj petis alsendon de membrokarto. Du el tiu grupo volas fariĝi dumvivaj membroj. Sume oni povas diri, ke TEĴA vere kreskas.

2. Membrokarto
Per la membrokarto vi povas montri ke vi estas membro de TEĴA. Nur se vi havas membrokarton, vi rajtas voĉdoni en la membrokunveno. Se vi ankoraŭ ne havas la karton, mendu ĝin baldaŭ. Por mendi ĝin vi devas esti akceptata membro de TEĴA, pagi 15 eŭrojn (por tri jaroj) aŭ 99 eŭrojn (por dumviva membreco) kaj sendi portretan foto de vi (200 ĝis 300 kilobajtan) al la ĝenerala sekretario aŭ al la prezidanto. Mia aktuala adreso kiel prezidanto estas la devenadreso de tiu mesaĝo.

3. Membrokunveno 2018
La membrokunveno 2018 de TEĴA okazos dum la Universala Kongreso de Esperanto (28an de julio ĝis 4an de aŭgusto 2018) en Lisbono/Portugalio. Detalajn informojn, inviton kaj tagordon vi ricevos poste. Se vi havas proponojn por la kunveno, sendu ilin al la adreso de kiu venas tiu mesaĝo.

4. Informfluo
La informfluo en nia asocio ankoraŭ estas plibonigebla. De la mesaĝoj, kiujn mi forsendas, ĉiam revenas kelkaj, ĉar la adreso ne estas atingebla, ne ekzistas ktp.
Pro tio mi petas vian aktivan kunlaboron. Sendu - unufoje dum unu jaro - mesaĝon al la estraro de TEĴA - prefere al la adreso de kiu venas tiu mesaĝo - en kiu vi informas la estraron pri la plej gravaj aferoj: ĉu ĉio estas en ordo? ĉu estas iuj problemoj? ĉu vi bezonas novan validecmarkon por la membrokarto? ĉu vi transpagis monon - kotizon, donacon - al nia konto? ĉu vi intencas ŝanĝi vian (ret)adreson? ktp ktp. Tiamaniere ni restas en kontakto.

5. Retejo tejha.org
En la retejo de TEĴA (tejha.org) troviĝas gravaj kaj aktualaj informoj. Nepre legu plurfoje dum unu jaro la novajn enhavojn de la retejo. Tio ĉefe gravas en la tri monatoj antaŭ la membrokunveno.

6. Kunlaboro inter la membroj
Dum la membrokunveno 2016 en Nitra/SK estis proponita, ke TEĴA organizu la kunlaboron inter la membroj. Pro la diverseco de la membroj, la diverseco de la leĝoj en la diversaj landoj kaj pro manko de homforto kaj mono ni ne povas organizi centran agentejon, kiu daŭre kaj sufiĉe rapide funkcias. Pro tio mi proponas la jenajn solvojn:
a. En la retejo der TEJxA: Dumvivaj membroj uzu la eblecon prezenti sin en la retejo de TEĴA. (Se vi estas ne-dumviva membro, vi povas pagi la kotizon (99 euroj) por fariĝi dumviva membro.) Aliaj membroj povas serĉi vin kaj rekte kunlabori kun vi. Por ebligi la kontakton, vi devas sendi vian retadreson al la estraro kun la permeso transdoni ĝin al la aliaj membroj.
b. Per propra retejo: Se vi havas interesajn temojn kaj serĉas kolegojn, kiuj - eble - interesiĝas pri ili, prezentu ilin en propra retejo. TEĴA povas diskonigi la adreson de la retejo rekte al la membroj - se vi volas tion. Mi mem havas similan retejon (kreitan por alia celo), kiu taŭgas kiel ekzemplo. La adreso estas "zamenhof.club", ĝi estas publike alirebla. Eble vi rigardu ĝin kaj poste kreu vian propran retejon - laŭ viaj bezonoj.

Mi dankas al ĉiuj membroj, kiuj kontribuis en iu ajn formo al nia asocio dum la preskaŭ pasinta jaro, ĉefe mi dankas al nia ĝenerala sekretario Vytautas Šilas kaj al ĉiuj estraranoj, kiuj per sia laboremo kaj laborego ebligis la administradon.

Mi deziras al vi kaj viaj familianoj profesian sukceson, sanon kaj feliĉon en la nova jaro 2018. Mi ĝojas legi mesaĝojn de vi kaj renkonti vin dum la membrokunveno en Lisbono - aŭ ie en Esperantio.


Weilheim/Germanio, la 15an de decembro 2017
Alfred Schubert
prezidanto de TEĴA

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA