KADENCA RAPORTO DE TEĴA ESTRARO

Al partoprenontoj de membrokunveno en UK-100,
al ĉiuj membroj de TEĴA


Venas la 100-a UK kaj finiĝas la oficperiodo de nuna estraro de TEĴA. Ĝi estis elektita en 2011, en Kopenhago, kaj konsistas el: Audrys Antanaitis – la prezidanto, Vytautas Šilas – la ĝenerala sekretario (ambaŭ el Litovio) kaj estraranoj Dmitrij Ŝevĉenko (Ruslando), Stano Marček (Slovakio), Alfred Schubert (Germanio), Dieter Rooke (Svislando), Beng Nordlof (Svedio).
Dum la kadenca periodo okazis membrokunveno de TEĴA en Rejkjaviko (en 2013, Islando), membrokunsidoj en Galivo (en 2012, Irlando) kaj Utena (en 2013, Litovio). Por kontakti kun samestraranoj kaj ceteraj TEĴA-anoj ni uzis elektronan poŝton (estis dissenditaj kelkaj rondleteroj).
La estrara kadenco, laŭ la statuto, estas trijara oficperiodo. Tamen dum la Rejkjavika membrokunveno estis decidite la kadencon de nuna estraro longigi je unu jaro – ĝis la jarkunveno de 2015, en UK-100. Sekve, nia raporto ampleksas la kvarjaran oficperiodon.
TEĴA kiel asocio estas jure registrita en Litova Respubliko. La jurpersona indico (kodo) estas 302290854. TEĴA havas oficialajn emblemon kaj sigelon, du kontojn. Unu ĉe UEA (la siglo – ttmj-f), la duan en litova filio de Swedbank (Swedbank AB).
Ni devas konstati, ke TEĴA, kiu en la refonda tago de 2008 havis nur 64 membrojn, en 2011 havis jam 110 membrojn. Nun TEĴA unuigas 137 membrojn el 41 landoj de 5 kontinentoj!
La Rejkjavika jarkunveno enkondukis la dumvivan membrecon en TEĴA. Ni jam havas 9 dumvivajn membrojn! Ni nomu ilin: Renate Klag, Walter Klag kaj Cornelia Kaiser el Aŭstrio, Roland Rotsaert el Belgio, Alfred Schubert el Germanio, Aida Čižikaitė el Litovio, Istvan Ertl el Luksenburgio, Leif Nordenstorm kaj Bengt Nordlöf el Svedio. Konklude, TEĴA restas ne nur viva, sed ankaŭ stabila organismo.
La plej multnombre en TEĴA estis reprezentitaj jenaj landoj: Pollando – 16 membroj, Litovio – 13 membroj, Ruslando – 12 membroj, Germanio – 11 membroj, Svedio – 6 membroj, Kroatio – 5 membroj. Ĉinio, Danio, Francio kaj Nepalo – po 4 membroj. Ni opinias grava kaj utila kunlaboro de dissemitaj sed samlandaj membroj. Jen maje ni, en Litovio, organizis jam la 8-an dutagan Ĵurnalistan Seminarion por amatoraj kunlaborantoj. La apreco estis bona.
Laŭ ni, bone impresas la retinformilo de TEĴA http://www.tejha.org. Ĝian funkciadon zorgas la estrarano Dima Ŝevĉenko. Ĉu vi ofte vizitas la retpaĝon? Se pli multaj el ni kunlaborus kun ĝi, la retinformilo estus pli alloga enhave.
La ĝenerala gvidprincipo de la estraro estis: iniciatoj devas iri ne de supro, sed veni de malsupro. La tasko de la estraro estas subteni kaj apliki certan iniciaton. Ho, ni konstatu, ke iniciatoj mankis ... Eble tial oni ne povas taksi la agadon de TEĴA sufiĉe aktiva...
Ni, prezidanto de TEĴA Audrys Antanaitis kaj Vytautas Šilas, ĝenerala sekretario de TEĴA, preferas ne plu kandidatiĝi al la postenoj de prezidanto kaj ĝenerala sekretario. Eble kelkaj niaj kolegoj estraranoj preferos same. Kiuj okupu niajn postenojn? Ankoraŭ restas tempo por trankvile pripensi ĉion. Ni esperas, ke nova estraro de TEĴA agos pli fruktodone ol ni. Ja, laŭ Zamenhof, ĉiam “nova balailo bone balaas”.
Sincere viaj
Andrys Antanaitis, Vilno, audrys.antanaitis@inbox.lt
Vytautas Šilas, Vilno, vilnastelo@yahoo.lt
La 25-an de junio 2015, Vilno

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA