Ni renkontiĝu en Irlando

TEĴA, kies plimulton faras eŭropanoj, kunsidas dum la eŭropaj Universalaj Kongresoj de Esperanto. Kiel estu en 2012 – la Universala okazos en Vjetnamio? Bonŝance, en 2012 sian kongreson okazigos Eŭropa Esperanto-Unio (EEU). Estos la 9-a Kongreso de EEU, kiu okazos en Galivo (Gaillimm/Galway), inter la 16-20-a de julio 2012.

TEĴA kaptis la okazon kaj jam antaŭmendis kunvenejon por ĵurnalistoj kaj interesitoj. La prezidanto de TEĴA Audrys Antanaitis kaj mi (la ĝenerala sekretario) jam aliĝis al la Kongreso de EEU. La prezidanto invitas gekolegojn el TEĴA fari la same. Mi, miavice, petus la aliĝintojn sciigi min pri sia aliĝo.

Informojn pri la kongreso kaj la aliĝilon vi trovu en www.europo.eu. Ni ĝuu la kongresan kaj kolegan etoson!

P.S. Uzante la okazon mi atentigas vin, ke plue eblas mendi ĉe mi viajn plastajn membrokartojn de TEĴA-ano. Tiujn jam posedas kaj diversokaze uzas duono de niaj membroj.

Vytautas Šilas (Sxilas), ĝenerala sekretario de TEĴA, litovastelo@takas.lt

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA