SUBTENENDA INICIATO

Eŭropa Esperanto-Unio kaj tre aktiva Triesta Esperanto-Asocio invitis junajn ĵurnalistojn (esperantistojn kaj amikojn de Esperanto) al la Trieste 9-11-an de majo 2012 okazonta Eŭropa konferenco “Kia estus Eŭropo hodiaŭ, se ne ekzistus Eŭropa Unio”. Al la konferenco kun historia, ekonomika kaj politika aspektoj kie junaj ĵurnalistoj (ĝis 30-jaruloj do) povus demonstri kaj evoluigi siajn profesiajn kvalifikojn. Por legi pli detalajn informojn klaku al Projekta priskribo kaj Provizora programo. La ĵurnalista konferenco okazos en la antikva universitata havenurbo apud Slovena landlimo. Eŭropaj membroj de TEĴA devus profiti la okazon por instigi junajn sialandajn kolegojn al partopreno en tiom unika konferenco. Cetere, la hoteloj en Triesto ne estas etprezaj, sed la organizantoj povos proponi por la eksteritalulaj partoprenantoj senpagan tranoktadon! Interesiĝantoj kontaktu kun vicprezidanto de Triesta E-Asocio s-ino Elda Doerfler – testudo.ts@gmail.com. Ni subtenu unu la aliajn!

Priskribo de Eŭropa konferenco.doc

Detala programo de Eŭropa konferenco.doc

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA