ĴURNALISTOJ KUNVENIS EN UK


Marde, la 23an de julio 2013, kunvenis esperantistaj ĵxurnalistoj. Audrys Antanaitis, la prezidanto de la Tutmonda Esperantista Jxurnalista Asocio (TEĴA), prezentis agadraporton, informis pri la membrostato (129 personoj el 45 landoj). Oni priparolis la financan staton de la asocio kaj enkondukis membrokotizon al TEĴA, membreco en kiu estis senkotiza ĝis nun. La mandato de la estraro, kiu finigxos en 2014, estas plilongigita ĝis la jaro 2015. La kunveno decidis establi premion «Edmond Privat», kiu estos asignita al la aŭtoro de la plej bona artikolo pri la Esperanto-rilata temo kaj la aaŭtoro de la plej bona artikolo teme neligita kun esperanto (la laŭreatojn determinos reta voĉdonado). Estis akceptita propono de Ĉina partnera organizaĵo okazigi simpozion de TEĴA en Ĉinio septembre 2014. Interalie, la membrokarto de TEĴA ebligas al ĝia posedanto senpagan vizitadon de la ŝtataj muzeoj. Dum la kongreso eblis profiti ĉi tion en la muzeoj de Rejkjaviko.

Halina Gorecka, KN 496KOMENTO DE ĈEESTANTO


Mi kiel nemembro partoprenis en la membrokunsido de Tutmonda Esperantista Ĵurnalista
Asocio (TEĴA). Mi redaktas TEJO-aktuale kaj ekster Esperantujo kunlaboras en retĵurnalo germanlingva. Dum tiu ĉi UK mi unuafoje aŭdis pri TEĴA, kvankam mi jam de pluraj jaroj aktivas en la Esperanto-movado. La temoj de la kunsido inkluzivis interalie la altecon de la membrokotizo kaj mankon de membroj.
La informoj pri membreco por mi ne estis allogaj. Do mi rekomendas pripensi : (a) kiel fari la membrecon pli alloga, kaj (b) kiel pli bone varbi por la asocio ankaŭ inter gejunuloj. Certe helpus por tio uzi la novan strukturon ene de UEA kaj la UEA-estraran peton pri kunlaboro inter la diversaj organizaĵoj.

Julia Noe, KN 753
Rimarko


La Rejkjavikan kongreson partoprenis 28 membroj de TEĴA el 21 landoj (laŭ la anticipa registra listo). Kunvenoj de TEJXA estas decidovalidaj, kiam tiun partoprenas minimume 10 membroj el minimume 5 landoj. La kunvenon partoprenis nur 8 niaj membroj (kaj samnombre aliaj). Kelkaj petis senkulpigon pro la neebleco partopreni. cxar ili devis esti samtempe estis ja aliaj kunvenoj. Sed kial ne venis ceteraj niaj membroj? La situacion “savis” kelkaj novaj aligxintoj ...


Vytautas Šilas, ĝen. Sekretario de TEĴA
Foto: Edukado.net

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA