LA UNUAJ DUMVIVAJ MEMBROJ

Tri esperantistoj ĵurnalistoj la unuaj iĝis dumvivaj membroj de TEĴA. Ili estas:
Valter KLAG el Vieno (Aŭstrio), Bengt NORDLÖF el Farsta (Svedio) kaj Roland ROTSAERT el Brugge (Belgio). Gratulon al la brava triopo!
Ĉiuj, kiuj deziras pagi la membrokotizon kontaktu kun ĝenerala sekretario de TEĴA Vytautas Šilas vilnastelo@yahoo.lt La portrijara kotizo estas 15 €, la kotizo por dumviva membreco estas 99 €.

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA