ĴURNALISTOJ EN BET-49

La 6–14an de julio 2013 en la orient-litovia urbo Utena okazis la kongreseska aranĝo 49aj Baltiaj Esperanto-Tagoj. La aranĝon partoprenis pli ol 200 esperantistoj el dudek landoj, ne nur la Baltmaraj. La programo estis tradicia – Somera Universitato, diversnivelaj E-kursoj, amika komunikado (kun E-kantoj), konatiĝo kun la lokaj folkloro kaj historio.
Grave kontribuis la programon ĵurnalistoj, membroj de TEĴA. Kvinprelegan ciklon pri E-historio faris redaktoro de la “Ondo de Esperanto”Aleksander Korĵenkov. Pri diversaj retaj projektoj kaj sociaj retoj parolis redaktoro de retejo tejha.org Dima Ŝevĉenko. Pri fama E-poetino Ludmila Jevsejeva prelegis prezidantino de Latva E-Asocio Margarita Želve. Kvar instruajn prelegojn prezentis redaktoro de la “Esperanto” Stano Marček. Artan projekton “Fabelaj mondoj” komprenigis ĵurnalistino Anna Striganova. E-kursojn gvidis niaj membroj Stano Marček, Mikaelo Lineckij. Ĉiutage aperadis la gazeto de BET-49 – Heroldo de Utena, kiun redaktis ĝenerala sekretario de TEĴA Vytautas Šilas.
Jen estas ligoj al ĉiuj ok numeroj de "Heroldo de Utena", aperintaj dum BET-49 rete kaj papere:

http://www.esperanto.lt/board/view.php?id=BET49&page=1&sn1=&divpage=1&sn...

http://www.esperanto.lt/board/view.php?id=BET49&page=1&sn1=&divpage=1&sn...

http://www.esperanto.lt/board/view.php?id=BET49&page=1&sn1=&divpage=1&sn...

http://www.esperanto.lt/board/view.php?id=BET49&page=1&sn1=&divpage=1&sn...

http://www.esperanto.lt/board/view.php?id=BET49&page=1&sn1=&divpage=1&sn...

http://www.esperanto.lt/board/view.php?id=BET49&page=1&sn1=&divpage=1&sn...

http://www.esperanto.lt/board/view.php?id=BET49&page=1&sn1=&divpage=1&sn...

http://www.esperanto.lt/board/view.php?id=BET49&page=1&sn1=&divpage=1&sn...

Al fino de la kongreseska aranĝo la veninta gvidanto de radio-dissendoj en populara radiostacio “Laisvoji banga”, prezidanto de TEĴA Audrys Antanaitis okazigis rektan programon pri BET por tuta Litovio. Inter paroligitoj estis dagestana ĵurnalisto Abdurahman Junusof kaj moskva Dima Ŝevĉenko. Poste, en apuda bierkafejo, ĉe kruĉo de bona loka biero okazis neformala interparolo de ĵurnalistoj partoprenintoj en BET-49. Estis priparolitaj demandoj de membrokotizo, enhavo de tejha.org, ebla ĵurnalista veno sekvantjaran aŭtunon al Ĉinio.

Vidu multajn aliajn fotojn de BET-49 ĉi tie:
http://esperanto.com/fotoj/etikedoj-por-fotoj/bet-49

Membra ensaluto

© 2008-2012 TEĴA